Samudera Ilmu

AQIDAH  [1]

Tauhid
 1. Kitab Tauhid
 2. Empat Kaidah Utama Dalam Memahami Tauhid
 3. Tiga Kaidah Penting
 4. Tiga Landasan Utama
 5. Tauhid Rububiyah, Uluhiyyah dan Asma’ Wash-Shifat
 6. Darimanakah Asal Usul Pembagian 3 Tauhid?
 7. Hanya Kepada-Mu Kami Berlindung
 8. Berlindung (Diri) Dari Makhluk Halus
 9. Sembelihanku Hanya Untuk-Mu
 10. Untuk Siapa Amalmu?
 11. Tauhid, Sepenting Apakah?
 12. Inilah Jaminan Bagi Ahli Tauhid
 13. Kewajiban Untuk Bertauhid
 14. Merealisasikan Kalimat Tauhid Tak Semudah Yang Dibayangkan
 15. Buah Tauhid, Sudahkah Ada Pada Diri Kita?
 16. Aqidah, Kunci Kejayaan Umat
 17. Perbaiki Tauhid
 18. Tak Cukup Hanya Bertauhid Rububiyah Sehingga Bertauhid Uluhiyyah
 19. Pandangan Syaikhul Islam dalam Masalah Uluhiyah
 20. Syirik Menurut Ulama Syafi’iyyah
 21. Sembelihanku Hanya untuk Allah
Nama dan Sifat Allah
 1. DI MANAKAH ALLAH ?
 2. Isra’ Mi’raj dan Sifat Ketinggian Allah ‘Azza Wa Jalla
 3. Aqidah Ahlussunnah Terhadap Al Arsy
 4. Ru’yatullah (Melihat Allah Pada Hari Kiamat
 5. Tanya Jawab Bersama Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah: Dimana Allah ?
 6. Tahukah Anda Di Mana Allah? Bantahan terhadap Dr. M. Quraish Shihab dalam bukunya “Membumikan Al-Qur’an”
 7. Kaidah-Kaidah Penting untuk Memahami Nama dan Sifat Allah
 8. Ar-Rabb, Yang Maha Mengatur dan Menguasai Alam Semesta
 9. Keindahan Asmaul Husna
Syahadat
 1. Kalimat Syahadat dalam Sorotan
 2. Keutamaan dan Syarat “Kalimat Laa Ilaha Illallah”
 3. Makna Syahadatain
 4. Menyoal Pemaknaan Syahadat
 5. Kalimat Syahadat Dalam Sorotan [2]
 6. Sudah benarkah Syahadat Laa ilaaha illallah saya?
 7. Makna Syahadatain, Rukun, Syarat, Konsekuensi Dan Yang Membatalkannya
 8. Hakikat Persaksian “Asyhadu allaa ilaaha illalloh”
 9. Hakikat Persaksian “Anna Muhammadar Rosulullah”
 10. Kenapa Orang Islam Tidak Perlu Syahadat?

Yang Bisa Membatalkan Ke Islaman

 1. 10 Pembatal Keislaman
 2. Pembatal-Pembatal Keislaman
 3. Pentingnya Tauhid
 4. Apa yang Bisa Membuat Murtad?
 5. Macam-Macam Kemurtadan
 6. Kufur Difinisi dan Jenisnya

Aqidah Ahlus Sunnah

 1. Ambillah Aqidahmu dari Al-Qur’an dan As-Sunnah
 2. Cara Mudah Mempelajari Aqidah Islam
 3. Tanya Jawab: Akidah Setiap Muslim
 4. Untaian Nasehat Ibnu Taimiyyah
 5. 20 Faedah Tentang Aqidah
 6. Aqidah Imam Syafi’i Rahimahullah
 7. Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah (Kompilasi)
 8. Dasar-Dasar Aqidah Islam Secara Umum
Quburiyyun [2]
 1. Jawaban Telak Atas Quburiyyun
 2. Ziarah Kubur dalam Islam
 3. Seperti ini Kuburan yang Sesuai Sunnah (Gambar)
 4. Ingin Lulus Ujian, Siswa Berbondong-bondong ke Kuburan
 5. Tawassul, Ibadah Agung yang Banyak Diselewengkan
 6. Tawassul yang Dibolehkan dan yang Terlarang
 7. Orang Mati Tidak Bisa Mendengar
 8. Ziarah Kubur Kok Dibilang Syirik?
 9. Wisata Spiritual Ke Kubur Wali
 10. Fenomena Ziarah Wali
 11. Kelompok Paling Sesat
 12. Sebab Kemusyrikan Pertama di Masa Nabi Nuh
 13. Apabila Hanya Allah yang di Seru, Kesallah Hati Mereka!
 14. Kuburan-Kuburan Tokoh Ternama di Dunia, Bandingkan !!!
 15. Dialog Dengan Quburiyyun (Seputar Syubhat Tawassul)
 16. Dakwah Kubur Perusak Umat
 17. Bid’ah-Bid’ah di Kuburan
 18. Amalan-amalan Yang Bermanfaat Bagi Mayit
 19. Amalan-Amalan yang Bermanfaat Bagi Mayit Dan Kekeliruan Seputar Mayit dan Kubur
 20. Tujuan Ziarah Kubur Dalam Kaca Mata Sufi
 21. Beristighotsah Kepada Penghuni Kubur…Dianjurkan??!!
 22. Membangun Kubur adalah Larangan Nabi, Bukan Larangan Wahabi
 23. Hukum Shalat dan Berdoa di Kuburan
Syirik dan Bahasan Seputar Tauhid
 1. Bentuk-Bentuk Kesyirikan Dalam Uluhiyyah
 2. Contoh-Contoh Kemusyrikan Yang Membudaya
 3. Mewaspadai Budaya-budaya Jahiliyah
 4. Mengagungkan Budaya Adat, Melestarikan Syirik dan Maksiat
 5. Syirik yang Sering Diucapkan
 6. Tujuan Utama Dakwah Setan
 7. Tidak Boleh Bersumpah Dengan Selain Nama Allah
 8. Kesyirikan Dalam Shalawat Nariyah
 9. Menjadi Musyrik Gara-Gara Taklid
 10. Jin Yang Disembah Justru Masuk Islam
 11. Ringan, namun mereka enggan
 12. Antara Syirik dan Dosa Besar
 13. Bila Muslim Berbuat Kemusyrikan
 14. Tiada Kemuliaan Tanpa Tauhid dan Sunnah
 15. Beberapa Pelajaran Penting Untuk Segenap Ummat
 16. Merebaknya Komunitas Pemuja Berhala
 17. Syirik
 18. Agungkan Allah Niscaya Anda Tidak Pernah sekalipun Mensyirikkan-Nya
 19. Pernyataan Imam Syafi’i Rahimahullah Dalam Masalah Aqidah
 20. Kesyirikan dalam Burdah Al-Bushiri
 21. Shalawat Nariyah Dalam Timbangan
 22. Salah Dalam Memahami Syirik
 23. Ngalap Berkah ala Jahiliyyah
 24. Cara Mudah Meraih Berkah
 25. Ngalap Berkah yang Syirik dan Bid’ah
 26. Waspada Syirik Niat !!
 27. Kafir Quraisy Juga Mengenal Allah dan Rajin Ibadah
Dukun, Jimat, Tathayyur, Khurafat [3]
 1. BULAN SURO, Bulan Penuh Musibah dan Kesialan?
 2. Muharram (Suro) Bulan Keramat ?
 3. Kesyirikan di Bulan Suro
 4. Dukun, Tukang Ramal, dan Zodiak
 5. Dukun, Paranormal atau Sejenisnya, Mereka Adalah Penjahat !!
 6. Beberapa Tanda-tanda Tukang Sihir dan Dukun
 7. Bolehkah Percaya kepada Tradisi?
 8. Ini Bukan Sekedar Ritual !
 9. J I M A T
 10. Ada Apa Antara Rezeki dan Jimat?
 11. Kesyirikan pada Jimat dan Rajah
 12. Berkah Bukan Dari Jimat Penglaris
 13. Kesyirikan pada Rajah (Azimat) dengan Tulisan Arab
 14. Kunci-Kunci Ilmu Gaib, Hanya Allah Yang Mengetahuinya
 15. Mengaku Mengetahui Ilmu Ghaib Dengan Membaca Telapak Tangan, Cangkir atau Lainnya
 16. Hukum Membaca Ramalan Bintang, Zodiak dan Shio
 17. Adakah “Kualat,” “Pamali,” atau Pesimis Karena Sesuatu Dalam Islam?
 18. Hadits Tentang “Kesialan”
 19. Beranggapan Sial dengan Angka 13
 20. Pandangan Islam Tentang Ilmu Tenaga Dalam
 21. Membongkar Kedok Dukun Berlabel Ustadz atau Kyiai
 22. Hukum Jimat Dalam Islam
 23. Hukum Membunuh Binatang Saat Istri Hamil
 24. Tidak Ada Benda Keramat Didalam Agama Islam
 25. Dosa Besar Akibat Membaca Ramalan Bintang
 26. Beranggapan Sial Berbau Syirik
Syafa’at
 1. Berlebih-lebihan Kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam Hingga Mengangkat Beliau pada Derajat Ketuhanan
 2. Meminta Syafa’at pada Rasulullah
 3. Syafa’at Bagi Umat Bertauhid
 4. Agar Seorang Muslim Mendapatkan Syafa’at

Nazar

 1. Termasuk Syirik Nadzar Untuk Selain Allah
 2. Nadzar Dalam Sorotan
 3. Bernazar Untuk Selain Allah
Surga, Neraka, Alam Kubur [4]
 1. Sifat Neraka dan Penghuninya
 2. Sifat Surga dan Penghuninya
 3. Tamasya Ke Taman Surga
 4. Pedihnya Siksa Neraka
 5. Betapa Dahsyatnya dan Betapa Mengerikannya Siksaan di Dalam Neraka
 6. Mengimani Jembatan Shirot di Atas Neraka
 7. Berapa jumlah bidadari bagi setiap penghuni surga?
 8. Bidadari
 9. Sifat-sifat Bidadari
 10. Sifat-Sifat Bidadari di Surga
 11. Sya’ir Ibnul Qoyyim Tentang Bidadari
 12. Keadaan Wanita di Surga
 13. Menjadi Penghuni Surga (Karena tidak Hasad)
 14. Peristiwa di Padang Mahsyar
 15. Jembatan Ash-Shirot
 16. Sebelum Melintasi Shirot
 17. Setelah Melintasi Shirot
 18. Pintu-Pintu Surga
 19. Yaumul Mizan
 20. Telaga Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam di Padang Mahsyar
 21. Empat Pertanyaan di Padang Mahsyar
 22. Misteri Alam Kubur
 23. Perjalanan Ruh Setelah Kematian
 24. Telaga Kemuliaan Rasulullah pada Hari Kiamat
 25. Enam Keadaan Wanita di Surga
 26. Pohon Neraka Jahanam
 27. Ciri-ciri Wanita Penghuni Neraka
 28. Wanita Penghuni Surga
 29. Kunci Selamat Dari Adzab Kubur yang Dahsyat
 30. Misteri Rumah Masa Depan
 31. Perihal Bidadara??
Sikap
 1. Tawakal
 2. Tawakal (Masuk Surga Tanpa Hisab dan Azab)
 3. Pentingnya Tawakal
 4. Pribadi Teladan, Tidak Ujub
 5. Berjihad Memerangi Ujub??
 6. Kenapa Mesti Ujub?
 7. Bahaya Riya’ dan Obatnya
 8. Mengeluh Kepada Manusia
 9. Prioritas Utama: Akhlaq Kepada Allah!
 10. Air Mata Untuk Islam
 11. Kewajiban Pertama Seorang Hamba
 12. Takut Lewat Kuburan

Iman, dan selainnya

 1. Penjelasan Ringkas Rukun Iman
 2. Hukum Membicarakan Masalah Takdir
 3. BERIMAN KEPADA TAKDIR
 4. Kenapa Pelaku Maksiat di Siksa Padahal Perbuatannya Termasuk Takdir?
 5. Mengapa Allah Menakdirkan Keburukan?
 6. Kita Tidak Mungkin Bersatu dengan Allah !!!
 7. Perbedaan Antara Jin, Setan dan Iblis
 8. Bunuh Diri, Benarkah Mati Sebelum Waktunya?
 9. Luasnya Rahmat Allah
 10. Hukum Sujud Kepada Manusia
 11. Tagut
 12. Nama-Nama Malaikat
 13. Mengenal Seluk Beluk Iman
 14. Dosa-Dosa Besar (Al-Kabaair)
 15. Dosa-Dosa Yang Disegerakan Adzabnya
 16. Aqidah Imam Empat
 17. Hantu Antara Dongeng Dan Agama
 18. Bagaimana Mengobati Kesurupan?
 19. Meraih Iman yang Sempurna
 20. Fenomena Lemahnya Iman
 21. Macam-Macam Kemunafikan
MANHAJ
Manhaj Salaf [5]
 1. Pengertian Manhaj Salaf dan Salafiyyah: Menurut Bahasa, Istilah dan Zaman
 2. Mari Mengenal Manhaj Salaf
 3. 36 Keindahan Manhaj Salafus Shalih
 4. Tiga Landasan Utama Manhaj Salaf
 5. Mengapa Saya Memilih Manhaj Salaf
 6. Hakikat Dakwah Salafiyah
 7. Studi Kritis Manhaj
 8. Musuh-musuh Dakwah Tauhid
 9. Membongkar Paham-paham Menyimpang Dari Islam
 10. Inilah Alasan Mengapa Harus Memulai Puasa Ramadhan Bersama Pemerintah
 11. Meraih Hidayah dengan Dakwah Salafiyah
Sunnah, Ahlus Sunnah
 1. Ciri-Ciri Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah
 2. Prinsip-prinsip Aqidah Ahlus-Sunnah wal Jama’ah
 3. Siapakah Ahlussunnah ?
 4. Memahami Kata “Sunnah”
 5. 8 kaidah Memahami Sunnah
 6. Berbahagialah al-Ghuroba
 7. Kedudukan As-Sunnah Dalam Syari’at Islam
 8. Prinsip Ahlus Sunnah Wal Jama’ah Terhadap Masalah Kufur dan Takfir
 9. Hidupkan Sunnah !
Kitab / Buku
 1. Buku atau Kitab Anjuran
 2. Waspadailah Kitab-Kitab Berikut Ini…
 3. Mengkritisi Keabsahan Hadits-hadits Kitab Ihya’ Ulumiddin
 4. Mengurai Kesesatan Ihya’ ‘Ulumuddin
 5. Kesyirikan dalam Burdah Al-Bushiri
 6. 10 Faedah Tentang Kitab

Umum

 1. Penampilan Cingkrang, Jenggot dan Cadar Bukanlah Teroris
 2. Blacklist : Mereka yang Terlaknat dalam Islam
 3. Perkataan Para Imam tentang Kafirnya Orang yang Mengatakan Al-Qur’an adalah Makhluk
 4. Bahaya Memvonis Orang Lain dengan Kekufuran atau Ahli Bid`ah (Khuthurah at- Takfir wa at-Tabdi`)
 5. Keyakinan Nur Muhammad, Cikal Bakal Keyakinan Wihdatul Wujud
 6. Perjalanan Nur Muhammad
 7. Inilah Pilar Agamamu
 8. Islam Adalah Agama yang Sempurna
 9. Mengapa Sibuk Membantah Sesama Muslim dan Diam Terhadap Orang Kafir?
 10. Tidak Semua Pendapat Dalam Khilafiyah Ditoleransi
 11. Benarkah Masalah Khilafiyah Tidak Perlu Diingkari
 12. Bahaya Gegabah Dalam Kafir-Mengkafirkan (Bantahan Bagi Kaum Khawarij)
 13. Penampilan Boleh Sama, Namun Beda Dengan Teroris!
 14. ‘Raport Merah’ Aksi Demonstrasi
 15. Islam Memuliakan Budak
 16. Pembantu Bukanlah Budak
 17. Penghargaan Islam Terhadap Buruh dan Pekerja
 18. Qishash, Jaminan Kelangsungan Hidup Manusia
 19. Inilah Alasan Kenapa Wanita Tidak Jadi Pemimpin
 20. Kaidah-Kaidah Ibadah Yang Benar
 21. Poligami, Bukti Keadilan Hukum Allah

IMAM MAZHAB [6]

 1. Imam Syafi’i Mendukung Bid’ah Hasanah?
 2. Hukum Membaca Al-Qur’an Untuk Mayit Bersama Al-Imam Syafi’i
 3. Sumber Aqidah Imam Syafi’i
 4. Aqidah Imam Syafi’i Rahimahullah
 5. Apa Kata Imam Syafi’i Mengenai Masalah Mengucapkan NIAT dalam Kitabnya AL UMM
 6. Mengungkap Bahaya Fanatik Mazhab
 7. Wasiat dan Pernyataan Para Imam Ahlus Sunnah Tentang Berittiba’
 8. Wajibkah Kita Bermadzhab
 9. Kata Imam Syafi’i, Tinggalkan Pendapatku Jika Menyelisihi Hadits
 10. Pernyataan Imam Syafi’i Rahimahullah Dalam Masalah Aqidah
 11. Aqidah Imam Empat
 12. Imam Mazhab Dalam Cerita Sufi
 13. Prinsip-Prinsip Imam Asy-Syafi’i Dalam Beragama
 14. Salah Satu Ritual Ibadah yang Dibenci Imam Syafi’i
 15. Pendapat Imam Syafi’i Mengenai Orang yang Meninggalkan Shalat
 16. Habib Munzir Berdusta Atas Nama Imam As-Syafi’i
 17. Imam As-Syafii, Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hajr al-Haitamiy pengikut WAHABI?
 18. ‘Umar dan Imam Syafi’i Berbicara Tentang Bid’ah Hasanah
 19. Imam Syafi’i Mendukung Bid’ah Hasanah?
 20. Penjelasan Hadits tentang Niat (Melafazhkan Niat, Madzhab Syafi’iyyah?)
 21. Syirik Menurut Ulama Syafi’iyyah

ULIL AMRI – PENGUASA [7]

 1. Negara Tidak Berhukum dengan Hukum Islam = Negara Kafir?
 2. Bahaya Gegabah Dalam Kafir-Mengkafirkan (Bantahan Bagi Kaum Khawarij)
 3. Tuntunan Rasulullah Dalam Menyikapi Penguasa
 4. Sikap Islami Menghadapi Kenaikan Harga BBM
 5. Mengapa Sibuk Membantah Sesama Muslim dan Diam Terhadap Orang Kafir?
 6. 7 Faedah Seputar Penguasa
 7. Kewajiban Menaati Ulil Amri
 8. Larangan Mencaci Ulil Amri
 9. Siapakah Penguasa, Amir, Ulil Amri, Pemerintah Itu ?
 10. Kedudukan Sunnah Dalam Menyikapi Penguasa Negeri
 11. Menyikapi Pajak dengan Bijak
 12. Fatwa MUI tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal & Dzulhijjah
 13. Inilah Alasan Mengapa Harus Memulai Puasa Ramadhan Bersama Pemerintah
 14. Puasa dan Berhari Raya Bersama Pemerintah
 15. Dua Syarat Pergi Jihad
 16. Demonstrasi, Solusi Atau Polusi ?

ILMU -BELAJAR ISLAM- [8]

 1. Mari Menuntut Ilmu Syar’i (Keutamaan dan Kemuliaan Ilmu)
 2. Ilmu Bukan Sekedar Teori (Nasehat Ulama Bagi Penuntut Ilmu)
 3. Bagaimanakah Seharusnya Seorang Berbicara Berdasarkan Ilmunya?
 4. Nasehat Bagi Penuntut Ilmu
 5. Kemuliaan Ilmu
 6. Ilmu Menumbuhkan Sifat Tawadhu’
 7. Pentingnya Ilmu Sebelum Berkata dan Beramal
 8. Ilmu Melahirkan Amalan
 9. Bagi yang tahu betapa pentingnya Ilmu
 10. Bahaya Bicara Agama Tanpa Ilmu
 11. Lalai untuk Belajar Islam
 12. Keutamaan Ilmu Agama Di Atas Harta Dunia
 13. Akhi, Belajarlah Terlebih Dulu…
 14. Kisah-Kisah Mencengangkan Para Ulama Menuntut Ilmu
 15. 41 Faedah Dari Kisah Para Ulama Dalam Menuntut Ilmu
 16. Keutamaan Menyebarkan Ilmu Agama
 17. 10 Faedah Tentang Ilmu
 18. 10 Faedah Semangat Ulama Dalam Menuntut Ilmu
 19. 10 Faedah Tentang Kitab
 20. Jangan Mengambil Ilmu dari Ahli Bid’ah !

ADAB, AKHLAQ, NASEHAT [9]

Nasehat
 1. Kebodohan Hakiki! Pelaku Maksiat Adalah Orang yang Bodoh di Sisi Allah…!!!
 2. Membangun Jiwa Cinta Akhirat
 3. Jangan Kau Buat Allah Cemburu!
 4. Jangan Sampai Ukhuwah Rusak Karena Dunia
 5. Siapkan Bekal Sebelum Terlambat
 6. Bersama Kita Jelang Surga, Insya Allah
 7. 10 Nasihat Ibnul Qayyim Untuk Bersabar Agar Tidak Terjerumus Dalam Lembah Maksiat
 8. Jagalah Lisanmu! Celakanya Para Pelawak
 9. Membalas Keburukan Dengan Kebaikan
 10. Apakah Anda Sudah Mengenal Allah?
 11. Tetap Semangat Dalam Hal yang Bermanfaat
 12. Mengapa Kita Harus Berdakwah?
 13. Kenikmatan yang Menipu. Oleh: Ibnu Al-Jauzy
 14. Keutamaan Menjaga Lisan dan Hasilnya
 15. Kunci Meraih Ampunan
 16. 6 Cara Syaithan Menggoda Manusia
 17. 7 Dosa yang Membinasakan
 18. Saatnya Meninggalkan Musik
 19. Aku Sering Lalai dari 3 Nikmat Ini
 20. 10 Hal yang Tidak Bermanfaat dan Sia-sia
 21. Pengrusak Umat
 22. Kebangkitan Yang Dinantikan
 23. Hukuman Terberat
 24. Jalan Menuju Kebinasaan
 25. Tanda Kebahagiaan dan Kebinasaan
 26. Islam, Anda Sudah Paham?
 27. Sunnah Yang Hilang
 28. Bersyukur Dengan yang Sedikit
 29. Hati-hati dari Teman yang Buruk
 30. Tempuh Jalan Menuju Kebahagiaan! Waspadai Jalan Menuju Kebinasaan!
 31. Kiat Harumkan Nama di Dunia dan Akherat
 32. Jangan Cari Jodoh di Dunia Maya, Keshalihannya Belum Tentu Nyata
 33. Mereka Telah Lupa Dosa-Dosa Mereka….Akan Tetapi Allah Tidak Lupa !!!
 34. Untuk Apa Kita di Ciptakan?
 35. Kunci Kebahagiaan
 36. Saat Terindah dalam Hidup Manusia
 37. Bukan Orang Yang Gemar Bersenang-Senang
 38. Bermanfaatkah Ayat dan Hadits Bagiku?
 39. Prioritas Yang Terbalik
 40. Hati-Hati Hindari Kebangkrutan !
 41. Jangan Pernah Salah Mencintai !
 42. Hidup Mulia dengan Mengikuti Sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam
 43. Ayo Berdakwah !
 44. Keadilan Tertinggi di Jagat Raya
 45. Yang Paling Mulia, Yang Paling Bertakwa
 46. Siapa Yang Menanam, Dia Yang akan Menuai
 47. Jangan Kau Hanguskan Sendiri Amal Shalihmu..!!
 48. Keutamaan Mencintai Orang Miskin
 49. Mau Tahu Akhlak Sebenarnya Seseorang?
 50. Sesuai Persangkaan Hamba Pada Allah
 51. Hidayah itu Mahal, Syukurilah !
 52. Hanya Sebuah Renungan…
 53. Gen Pintar Dan Gen Ganteng, Ada Gen Shalih Dan Shalihah Juga Lho..!
 54. Menahan Pandangan Mata dan Manfaatnya
 55. Lihatlah Siapa Temanmu
 56. Salinglah Memberi Hadiah, Niscaya Kalian Akan Saling Mencintai
 57. Dunia Ladang Bagi Akhirat
 58. Penjabaran Empat Sifat Dasar Manusia
 59. Sebab-Sebab Kebinasaan Umat Terdahulu
 60. Keutamaan Pedagang yang Jujur dan Amanah
 61. Bahagia Dengan Husnul Khatimah Sengsara Dengan Su’ul Khatimah
 62. Kematian adalah Kepastian, Apa Yang Sudah Engkau Siapkan?
 63. Apakah Anda Termasuk Sebaik-baik Manusia?
 64. Bohong yang Dibolehkan
 65. Fenomena Lemahnya Iman
 66. Pelajaran dari Sebuah Jam
 67. Perniagaan yang Tidak Akan Merugi
 68. Fenomena Akhir Zaman
 69. Memaafkan Kesalahan dan Mengubur Dendam
Akhlaq
 1. Bahaya Banyak Bicara
 2. Diam Itu Emas
 3. Jangan Menzhalimi Orang Lain
 4. Ghibah atau Nasihat?
 5. Janganlah Berburuk Sangka Kepada Allah
 6. Etika Seorang Muslim Terhadap Allah ‘Azza wa Jalla
 7. Etika Terhadap Diri Sendiri
 8. Meninggalkan Perkara yang Tidak Bermanfaat
 9. Taubat Membawa Petaka?
 10. Bahaya Hasad
 11. Kosongkan Hatimu untuk Menerima Apa yang Diperintahkan Kepadamu
 12. Ketawadhu’an ‘Umar bin Al Khaththab radhiyallahu’anhu
 13. Sumber Kemaksiatan
 14. Jauhilah Sikap Sombong
 15. Hidup untuk Mati atau Mati untuk Hidup!
 16. Sosok Teladan Dalam Kebaikan
 17. ‘Kesebelasan’ Yang Merugi
 18. Sebab-Sebab Kehinaan
 19. Hakikat Sabar
 20. Bisa Jadi Kamu Membenci Sesuatu namun Itu Baik Buatmu
 21. Buktikan Cinta, Jangan Nodai!
 22. Sudah Salafykah Akhlakmu??!!
 23. 3 Tanda Kebahagiaan
 24. Sikap-Sikap yang di Sukai dan Tidak di Sukai Manusia
 25. Mutiara-Mutiara Akhlaq Yang Telah Hilang
 26. Kiat Mendeteksi Keimanan Kita
 27. Aib, Sesuatu yang Seharusnya Ditutupi
 28. Jangan Ejek Saudaramu
 29. Pelajaran Kehidupan
 30. Sifat Takwa Disertai Akhlak yang Mulia
 31. Perhatikanlah Keagungan Allah agar Tidak Beribadah Kecuali Kepada-Nya
 32. Kesulitan Membawa Kemudahan
 33. Manusia yang Hidup Terus Setelah Matinya
 34. Akibat Mengekor Yahudi dan Nashrani
 35. Akhlak Terpuji, Amalan Terberat di Timbangan
 36. Sifat Lemah Lembut dan Tidak Tergesa-Gesa
 37. Ternyata Mencium Anak-Anak Mendatangkan Rahmat Allah !!
 38. Menjaga Hak Orang-Orang yang Lemah
 39. Berhati-hatilah Terhadap Air Kencing Diri Kita Sendiri
 40. Mengusir Penyakit Malas
 41. Bukan Orang yang Terbaik
 42. Dimanakah Akan Engaku Temukan Kebahagiaan Wahai Saudaraku?
 43. Ibarat Mengukir di Atas Batu
 44. Karena Waktu Kita Begitu Berharga
 45. Menangis dan Tertawa Menurut Sunnah
 46. Berlaku Jujurlah
 47. Renungan Kejujuran
 48. Perbaikan Akhlak

Adab

 1. Adab-Adab Memberikan Salam
 2. Adab-Adab Berdoa
 3. Adab Pada Hari Jumat Sesuai Sunnah Nabi
 4. Adab-Adab Imam Dalam Shalat Berjama’ah
 5. Adab Islami Sederhana Sebelum Tidur
 6. 10 Adab Ketika Buang Hajat
 7. Adab Makan Penuh Barokah
 8. Adab Bertetangga Dalam Islam
 9. Adab-adab Berteman 
 10. Kedudukan Adab Dalam Pandangan Salaf
 11. Adab-adab Kepada Allah dan Rasul-Nya
 12. Adab-adab Bersedekah
 13. 11 Adab Menuju Masjid
 14. Adab-Adab yang Wajib diketahui oleh Setiap Muslim

PENYEJUK HATI [10]

 1. Menggapai Ma’rifatullah
 2. Memecah Keheningan Malam
 3. Tak Ada Gading yang Tak Retak
 4. Untukmu Yang Berjiwa Hanif (Ustadz Armen Halim Naro Rahimahullah)
 5. Berapa Umur yang Telah Engkau Lalui ?
 6. Ujian Hakiki
 7. Tiga Pokok Kebahagiaan
 8. Khauf
 9. Renungan Kehidupan Dunia
 10. Allah Melihat Hati dan Amal
 11. Saudaraku… Apa Yang Kau Cari?
 12. Petuah Ulama, Pentingnya Menjaga Waktu
 13. Pengertian Ikhlas
 14. Untukmu Para Pemilik Kelembutan Hati
 15. Sebagaimana Engkau Menjalani Hidupmu Demikianlah Kondisimu Tatkala Ajal Menjemputmu…..!!!
 16. Baiknya Niat Adalah Baiknya Amalan
 17. Harga Emas Sepenuh Bumi
 18. Siapa Ingin Cahaya Yang Sempurna…?
 19. Terkumpulnya Sifat Takut dan Harap
 20. Renungan Mengenai Pemutus Kenikmatan
 21. Cukup Kematian Sebagai Nasehat
 22. 13 Penawar Racun Kemaksiatan
 23. Renungan dari Beberapa Ayat-ayat Al-Qur’an
 24. Yang Seharusnya Jadi Idola Keluarga Muslim …
 25. Keutamaan Cinta Akhirat Dan Zuhud Dalam Kehidupan Dunia
 26. Semuanya Fana, Menuju Cinta yang Hakiki
 27. Benih-benih Kebaikan
 28. Rumah Masa Depan
 29. Akhir Perjalanan Hidup Ini
 30. 10 Kiat Tegar Menghadapi Cobaan
 31. Tiga Makna Zuhud
 32. Sifat Tawadhu’
 33. Muroqobatullah Tingkat Tinggi
 34. Di Depan Gerbang Kematian
 35. Ingat Mati …
 36. Laksana Pohon yang Tak Berbuah
 37. Tamu Terakhirmu Adalah Malaikat Maut !!!
 38. Di mana Air Matamu ?
 39. Dialah Sahabat Sejatimu Hingga Hari Kiamat
 40. Aku dan Kamu Sangat Membutuhkan-Nya
 41. Tetesan Air Mata Surga
 42. Rahmat Allah Mendahului Murka-Nya
 43. Luasnya Rahmat Allah
 44. Mengawasi Diri Sendiri
 45. Masa Muda, Waktu Utama Beramal Sholeh
 46. Orang Sakit Sering-Seringlah Membaca Hauqalah (Laa Haula Wala Quwwata Illa Billah)
 47. Agar Dada Seorang Hamba Menjadi Lapang dan Bersinar
 48. Obat Penenang Jiwa
 49. Derita Bisa Jadi Nikmat
 50. Dengan Cinta, Iman Pun Terasa Indah
 51. Buah Kemaksiatan dan Kelalaian

IBADAH HATI  [11]

 1. Ikhlas Dalam Beribadah Kepada Allah
 2. Keutamaan Ikhlas
 3. Pengertian Ikhlas
 4. Fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, Pengertian Ikhlas
 5. Pentingnya Amalan Hati
 6. Allah Melihat Hati dan Amal
 7. Multi Niat … Multi Pahala
 8. Akibat Niat yang Rusak
 9. Meraup Pahala Dengan Niat
 10. Baiknya Niat Adalah Baiknya Amalan
 11. Peran Niat Dalam Amal
 12. Jika Imam dan Makmum Berbeda Niat
 13. Penjelasan Hadits tentang Niat (Melafazhkan Niat, Madzhab Syafi’iyyah?)
 14. Apa Kata Imam Syafi’i Mengenai Masalah Mengucapkan NIAT dalam Kitabnya AL UMM
 15. Pribadi Teladan, Tidak Ujub
 16. Berjihad Memerangi Ujub??
 17. Kenapa Mesti Ujub?
 18. Obat Ujub
 19. Bahaya Riya’ dan Obatnya
 20. Untuk Siapa Amalmu?
 21. Periksalah Keinginanmu!
 22. Saudaraku… Apa Yang Kau Cari?
 23. Larangan Beramal Untuk Tujuan Dunia
 24. Tiga Pendusta
 25. Sepenggal Kisah Dari Keikhlasan Para Salaf
 26. Dengan Niat, Amal Dunia Jadi Ladang Akhirat
 27. Waspada Syirik Niat !!
Tentang Hati
 1. Macam-Macam Hati dan Kriterianya
 2. Sucikan Hati
 3. Melembutkan Hati
 4. Mengapa Hati Membatu?
 5. Obat Hati
 6. Hati dan Lidah
 7. Pengaruh Buruk Dosa dan Maksiat Terhadap Hati
 8. Untukmu Para Pemilik Kelembutan Hati
 9. Kaya Hati, Itulah Kaya Senyatanya
 10. 5 Perusak Hati

Dosa [12]

 1. 10 Pembatal Keislaman
 2. Dosa-Dosa Besar (Al-Kabaair)
 3. Dosa-Dosa Yang Disegerakan Adzabnya
 4. Aib, Sesuatu yang Seharusnya Ditutupi
 5. Hikmah Dibalik Adanya Kemaksiatan dan Kekafiran
 6. Jangan Menampakkan Dosa
 7. Antara Syirik dan Dosa Besar
 8. 7 Dosa yang Membinasakan
 9. Mereka Telah Lupa Dosa-Dosa Mereka….Akan Tetapi Allah Tidak Lupa !!!
 10. Pengaruh Buruk Dosa dan Maksiat Terhadap Hati
 11. Dosa Meninggalkan Shalat Lima Waktu Lebih Besar dari Dosa Berzina
 12. 17 Amalan Penghapus Dosa
 13. 10 Pelebur Dosa
 14. Melukis Obyek yang Bernyawa, Dosa Besar
 15. Akibat yang Akan di Rasakan Oleh Pelaku Riba
 16. Akibat Buruk Perbuatan Zina Dan Bagaimana Jalan Taubat Dari Zina
 17. 13 Penawar Racun Kemaksiatan

Taubat

 1. Nikmat Taubat
 2. Aku Ingin Bertaubat, Tetapi …
 3. Kejelekan Diganti Kebaikan
 4. Keutamaan Taubat
 5. Menangis Karena Takut kepada Allah
 6. Dan Mereka pun Menangis
 7. Perbedaan Taubat dan Istighfar

MUSIBAH, HARTA -SEPUTAR DUNIAWI- [13]

 1. Hikmah Musibah dan Bencana
 2. 10 Renungan Bagi yang Ditimpa Ujian / Musibah
 3. 10 Kiat Tegar Menghadapi Cobaan
 4. Hikmah Dibalik Musibah Sakit
 5. Saling Berbangga dengan Harta
 6. Harta dan Kekayaan Dalam Al-Qur’an Al-Karim
 7. Hikmah Diluaskan dan Disempitkan Rizki
 8. Kaya Hati, Itulah Kaya Senyatanya
 9. Sifat Qana’ah (Cukup Dengan Rizki Dari Allah)
 10. 7 Faedah Qona’ah
 11. Bertahan Hidup Di Masa Sulit
 12. Rahasia Syukur, Sabar Dan Istighfar
 13. Harta di Akherat
 14. Dunia dan Harta
 15. Bersyukur Dengan yang Sedikit
 16. Yakinlah Di Balik Kesulitan, Ada Kemudahan yang Begitu Dekat
 17. Bisa Jadi Kamu Membenci Sesuatu namun Itu Baik Buatmu
 18. Allah Akan Mencukupi Semua Urusan Orang Yang Bertawakal Kepada-Nya
 19. Mengapa Allah Menakdirkan Keburukan?
 20. Janganlah Berburuk Sangka Kepada Allah
 21. Hakikat Sabar 
 22. Kekayaaan Bukan Tanda Kemuliaan, Kemiskinan Bukan Petunjuk Kehinaan
 23. Musibah itu Membuatku Tersenyum..
 24. Letak Kebahagiaan Bukan Pada Kemewahan Dunia
 25. Derita Bisa Jadi Nikmat

DAKWAH, AMAR MA’RUF NAHI MUNKAR [14]

 • Dakwah yang benar
 1. Siapapun Anda, Bekerjalah Untuk Agama Allah
 2. Amar Ma’ruf Nahi Mungkar
 3. Bukan Orang yang Terbaik
 4. Mengapa Kita Harus Berdakwah?
 5. 10 Faedah Seputar Dakwah
 6. Musuh-musuh Dakwah Tauhid
 7. Hakikat Dakwah Salafiyah
 8. Meraih Hidayah dengan Dakwah Salafiyah
 9. Ayo Berdakwah !
 10. Kaidah dan Landasan Para Juru Dakwah
 11. Jangan Mengambil Ilmu dari Ahli Bid’ah !
 • Dakwah yang salah
 1. Awas Banyak Ustadz “Gadungan” di Televisi (Komersial)
 2. Akan Muncul Da’i-Da’i Yang Menyeru Ke Neraka Jahannam
 3. Mendadak Jadi Ustadz | Pelawak atau Penda’wah ?
 4. Panutan Penyesat Umat
 5. Jangan Mengambil Ilmu dari Ahli Bid’ah !
 6. Mewaspadai Penyeru Kebinasaan
 • Jihad
 1. Keutamaan Mati Syahid
 2. Keutamaan Jihad, Tujuan Disyari’atkan Jihad, Tingkatan Jihad, Pembagian Jihad
 3. Dua Syarat Pergi Jihad
 4. Jihad Yang Paling Diwajibkan
 5. Berjihad Memerangi Ujub??
 6. Orang-Orang Yang Mati Syahid
 7. Jihad Dalam Islam
 8. Menyelami Jihad (1)
 9. Menyelami Jihad (2) : Pembagian Jihad Melawan Kafir Secara Fisik
 10. Menyelami Jihad (3): Pembagian Orang-orang Kafir

 

IBADAH [15]
Do’a
 1. Keutamaan dan Kemuliaan Do’a
 2. Adab-Adab Berdoa
 3. Waktu-Waktu yang Mustajab untuk berDo’a
 4. 12 Golongan yang di Doakan Malaikat
 5. Perbanyaklah Do’a
 6. Hukum Mengangkat Tangan Ketika Berdo’a Dan Hukum Berdoa Sesudah Shalat
 7. Allah Begitu Dekat Pada Orang yang Berdo’a
 8. Keutamaan Mendoakan Orang Lain Tanpa Sepengetahuannya
 9. Diantara Doa-Doa Rasulullah yang Simpel dan Padat Makna
 10. Setelah Ini Anda Masih Malas Untuk Berdoa?
 11. Do’a Orang Tua pada Anaknya, Do’a yang Mustajab
 12. Hukum Minta Didoakan Orang Lain
 13. Yang Terlupakan dalam Sujud
 14. Sesuai Persangkaan Hamba Pada Allah
 15. Mau Do’a dari 70 RIBU Malaikat ?!
 16. Adakah Do’a Khataman Al Qur’an?
 17. Jika Imam Membaca Qunut Shubuh
 18. Tanpa Doa, Bagai Tentara Tanpa Senjata
Al-Qu’ran [16]
 1. Keutamaan Al-Quran dan Membacanya
 2. Keutamaan Al-Qur’an dan Membacanya [2]
 3. Semangat Memperbanyak Bacaan Al-Quran
 4. Menyentuh Mushaf Al-Qur’an Bagi Orang yang Berhadats
 5. Berdzikir atau Membaca Alquran Ketika Junub
 6. Trik Mudah Mengkhatamkan Al-Qur’an Setiap Bulan
 7. Adakah Do’a Khataman Al Qur’an?
 8. Agar Bacaan Al-Qur’an Lebih Menyentuh Hati
 9. Keutamaan Menghafal Al Quran
 10. Bagaimana Mengobati Kesurupan?
 11. Quran3D – Software Cantik Nan Apik Penampil al-Qur’an
 12. (Bagus) “Ayat” Software Al-Qur’an dari King Sa’ud University
 13. Keutamaan dan Motivasi Membaca Alquran di Bulan Ramadhan
 14. Hikmah Diturunkannya Al-Quran Secara Berangsur-Angsur
 15. Keutamaan Belajar Tafsir Al-Qur’an
 16. 10 Kisah Seputar al-Quran
 17. 35 Akhlak Ahlul Quran
 18. 9 Mutiara Tentang al-Quran
 19. 9 Faedah Tentang Tafsir
 20. Tafsir Al Jalalain
 21. Resep Soto Ada di Al-Qur’an?
Seputar Puasa, Ramadhan, dan Idul Fithri  [17]
 1. 14 Amalan yang Keliru di Bulan Ramadhan
 2. Bolehkah Menggabungkan Puasa Sunnah dan Qodho’ Puasa
 3. Agar Kita Turut Merasakan Indahnya Ramadhan
 4. Para Ulama Salaf di Bulan Ramadhan
 5. Serba-Serbi Ramadhan
 6. Imsak-Imsak….. Saatnya Berhenti Makan !!
 7. Tuntunan Ibadah di Bulan Ramadhan (Lengkap)
 8. Yang Dibolehkan Ketika Puasa
 9. Puasa Menahan Diri Demi Menggapai Ridho Illahi
 10. Akibat Enggan Menunaikan Puasa Ramadhan
 11. Puasa Tetapi Tidak Berjilbab
 12. Hikmah di Balik Puasa Ramadhan
 13. Jangan Biarkan Puasamu Sia-sia
 14. Ensiklopedi Amalan Bulan Ramadhan
 15. Hadits-Hadits Dhaif & Maudhu Yang Banyak Beredar Pada Bulan Ramadhan
 16. Shalat Tarawih bagi Wanita
 17. Junub di Waktu Subuh Bulan Ramadhan
 18. Shalat dan Puasa di Daerah yang Siangnya Sangat Lama
 19. Kritik Do’a Buka Puasa Allahumma Laka Shumtu …
 20. Meninggal Dunia Masih Memiliki Utang Puasa
 21. 11 Amalan Ketika Berbuka Puasa
 22. Kapan Waktu Buka Puasa di Pesawat ?
 23. Puasa Anak Kecil dan Pahalanya
 24. SMS Maaf-maafan Menjelang Ramadan
 25. Inilah Alasan Mengapa Harus Memulai Puasa Ramadhan Bersama Pemerintah
 26. Puasa dan Berhari Raya Bersama Pemerintah
 27. Kesalahan-kesalahan di Bulan Ramadhan
 28. Keutamaan Bulan Ramadhan
 29. Bulan Ramadhan Menurut Kaum Salaf
 30. Manfaatkan Kesempatan di Bulan Penuh Berkah !!
 31. Fatwa MUI tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal & Dzulhijjah
 32. Imsak Sahur (Dalam Tinjauan)
 33. 6 Pembatal Puasa
 34. Jika Berbohong Menyebabkan Puasa Sia-sia, Apalagi Tidak Shalat ?!
 35. Trik Mudah Mengkhatamkan Al-Qur’an di Bulan Ramadhan
 36. Suntikan di Siang Hari Ramadhan
 37. Shalawat Para Malaikat Bagi Orang Yang Makan Sahur
 38. Dahulukan Puasa dari Kerja yang Melelahkan
 39. Pembatal Puasa Kontemporer
 40. Bila Tertinggal Satu Rakaat Shalat Tarawih
 41. Mimpi Basah Ketika Puasa
 42. Keutamaan dan Motivasi Membaca Alquran di Bulan Ramadhan
 43. Lailatul Qadar (Malam Itu Lebih Baik Dari 1000 Bulan)
 44. Semakin Semangat Ibadah di Akhir Ramadhan
 45. Panduan I’tikaf Ramadhan
 46. Fiqih Ringkas I’tikaf
 47. Cara Mendapatkan Lailatul Qadar
 48. Hari Raya Dan Maknanya Dalam Islam
 49. Bingkisan Istimewa Menjelang Iedul Fithri
 50. Bimbingan Iedul Fithri
 51. 8 Kemungkaran di Hari Raya
 52. Teladan Rasulullah dalam Iedul Fithri
 53. Tentang Ucapan Selamat Hari Raya, Apa Arti “Minal ‘Aidin wal Faizin”?
 54. Saling Berkunjung di Hari Raya
 55. Panduan Shalat Idul Fithri dan Idul Adha
 56. 7 Keistimewaan Lailatul Qadar
 57. Salah Dalam Mengartikan Idul Fithri, “Kembali Kepada Fithrah (kembali suci)” ?
 58. Panduan Zakat Fithri
 59. Renungan Di Bulan Ramadhan
 60. 14 Keutamaan Puasa
 61. Bid’ah Hari Raya Ketupat (Hari Raya Al Abrar)
 62. 6 Kelompok Manusia Dibulan Ramadhan
 63. Seputar ‘Idul Fithri
 64. Zakat Dalam Islam Kedudukan Dan Tujuan-Tujuan Syar’inya
 65. 21 Manfaat dan Hikmah Pensyariatan Zakat
 66. Kenangan Indah Ibadah Puasa
 67. Selamat Jalan Ramadhan
 68. Bolehkah Membatalkan Puasa Qadha?

Seputar Puasa Sunnah

Sedekah [19]
Umum
 1. Keutamaan Menghidupkan Sunnah Rasul
 2. Keutamaan Berjabat Tangan Ketika Bertemu
 3. Keutamaan Menunjukkan Kebaikan dan Anjuran Melakukannya
 4. Di Balik Amalan yang Sedikit Namun Kontinu
 5. Larangan Beramal Untuk Tujuan Dunia
 6. Peran Niat Dalam Amal
 7. Pengertian Ibadah Dalam Islam
 8. Sebab-sebab Dekatnya Rahmat Allah ‘Azza wa jalla
 9. Pentingnya Amalan Hati
 10. Dua Syarat Diterimanya Ibadah
 11. Ringkasan Zad Al Ma’ad
 12. Tetap Beribadah Sampai Mati
 13. Allah Ta’ala Tidak Butuh Ibadah Kita
 14. Ikhlas Dalam Beribadah Kepada Allah
 15. Multi Niat … Multi Pahala
 16. Hujan Dalam Syariat Islam
 17. Kitab Istighfar
 18. Amalan Mudah Berpahala Besar
 19. Berhiaslah Dengan Sunah-Sunah Fitrah
 20. Ucapkan “Insya Allah”
 21. Tetap Semangat, Bisa Jadi yang Engkau Anggap Remeh Memasukkanmu Kedalam Surga
 22. Ingin Pindah Rumah Dekat Masjid?
 23. Memahami Ibadah, Rukun-rukun dan Syarat-syaratnya
 24. Sunnah-Sunnah yang Terlupakan
 25. Perbaikan Ibadah
 26. Beribadah Karena Mengharap Surga Merusak Keikhlasan??!! 
 27. Kaidah Dalam Ibadah
 28. Kaidah-Kaidah Ibadah Yang Benar
SHALAT [21]
Tata Cara / Panduan Shalat:
 1. TATA CARA SHALAT
 2. Merutinkan Sholat Sunnah Rowatib (Membangun Rumah di Surga)
 3. Tuntunan Shalat Sunnah Rawatib
 4. Panduan Sholat Witir
 5. Shalat Dhuha = Sedekah dengan Seluruh Persendian
 6. Panduan Shalat Tahajud
 7. Panduan Shalat Istikharah
 8. Panduan Shalat Gerhana
 9. Keutamaan Shalat Isyroq
 10. 5 Shalat Sunnah yang Bisa Dirutinkan
 11. Shalat Tarawih
 12. Bagaimanakah Sholat Orang yang Sedang Sakit?
 13. Rukun-Rukun Shalat
 14. Seputar Hukum Shalat Jama’ Dan Qashar
Sujud
 1. Panduan Sujud Sahwi
 2. Sujud Sahwi Dalam Shalat Jama’ah
 3. Panduan Sujud Tilawah
 4. Bacaan Sujud Syukur
 5. Kalau Sujud, Tangan Anda Jangan Seperti Ini Ya…..
 6. Yang Terlupakan dalam Sujud
 7. Cara Sujud yang Benar
Shalat Jama’ah
 1. Posisi Imam dan Makmum Dalam Shalat Berjama’ah
 2. Wajibnya Merapatkan dan Meluruskan Shaf
 3. Adab-Adab Imam Dalam Shalat Berjama’ah
 4. Yang Sering Kita Dapati Di Dalam Shalat Berjama’ah
 5. Imam Shalat Wajib Diikuti !
 6. Jika Imam dan Makmum Berbeda Niat
 7. SHALAT BERJAMA`AH Keutamaan, Manfaat dan Hukumnya
 8. Keutamaan Shaf Pertama
 9. Makmum Mendapatkan Rukuk Imam, Apakah Terhitung Mendapatkan Rakaat?
 10. Bolehkah Menarik Seseorang dari Shof Untuk Sholat Bersamanya?
 11. Kapan Waktu Imam Menghadap Makmum ketika Dzikir setelah Sholat?
 12. Tentang Adzan
 13. Keutamaan Azan dan Imam
 14. Hukum Seputar Shaf dalam Shalat Berjama’ah
 15. Amalan Ketika Datang Panggilan Shalat Jama’ah
 16. 11 Adab Menuju Masjid
Nasehat Shalat
 1. Lihatlah Photo dan Video ini Saudaraku… (Bagi yang Melalaikan Shalat)
 2. Perbaikilah Shalat Anda!
 3. Sudahkah Anda Merasakan Manfaat Shalat?
 4. Jagalah Shalatmu, Wahai Saudaraku!
 5. Kenapa Kita Mesti Shalat?
 6. 33 Faktor Yang Membuahkan Kekhusyu’an Dalam Shalat
 7. Bangunlah Agar Mendapat Keberuntungan
 8. 9 Faedah Seputar Sholat
 9. Dosa Meninggalkan Shalat Lima Waktu Lebih Besar dari Dosa Berzina
 10. Pendapat Imam Syafi’i Mengenai Orang yang Meninggalkan Shalat
Keutamaan dan Tips
 1. Kiat-kiat agar Mudah Mengerjakan Shalat Malam
 2. Indahnya Qiyamul Lail
 3. Tidak Bisa Ibadah Tapi Dapat Pahala Ibadah
 4. Jangan Sampai Remehkan Amalan Sunnah
 5. Keutamaan Shalat Tathawwu’
 6. Keutamaan Shalat Sunnah
 7. Keutamaan Shalat Sunnah Fajar (Qabliyah Subuh)
 8. Keutamaan Shalat Ashar dan Subuh Berjamaah
 9. Keutamaan dan Hikmah Sholat
 10. Kitab Shalat
 11. Makna Shalat, Hukum Dan Keutamaannya
 12. Keutamaan Shalat Dhuha
 13. Do’a dan Shalawat Malaikat Kepada Orang yang Duduk Menunggu dan Setelah Melaksanakan Shalat
Koreksi dan Hukum Seputar Shalat
 1. 19 Kesalahan Dalam Shalat
 2. 7 Hukum Seputar Shalat Sunnah
 3. Anjuran dalam Shalat Sunnah
 4. Jika Imam Membaca Qunut Shubuh
 5. Qunut Shubuh
 6. Jangan Lakukan Itu, Kecuali Al-Faatihah, karena Tidak Sah Shalat Bagi Orang yang Tidak Membaca Al-Faatihah
 7. Lafadz “SAYYIDUNA” Dalam Sholat, Bermasalahkah?
 8. Hukum Shalat Dhuha Secara Berjama’ah
 9. Bolehkah Bermakmum kepada Masbuq ?
 10. Lupa Satu Rakaat, Cukup Ditambah Atau Diulang Seluruhnya?
 11. Jika Tertidur atau Lupa Tidak Mengerjakan Sholat
 12. Yang Dimakruhkan, Diperbolehkan, dan yang Membatalkan Shalat
 13. Hukum Memejamkan Mata Ketika Shalat
 14. Bolehkah Shalat di Atas Kasur ?
 15. Shalat Masbuk Sibuk Facebook
 16. Sholat dan Hukumnya
 17. Berjabat Tangan Setelah Shalat
 18. Terbisu Saat Sholat
 19. Hukum Seputar Shaf dalam Shalat Berjama’ah
 20. Kesalahan-Kesalahan Setelah Shalat
 21. Hukum Menahan Kentut dan Buang Air Kecil Ketika Shalat
 22. Status Perkawinan dengan Pria yang Tidak Shalat
 23. Sahkah Shalatnya Orang Bertato
AMALAN [22]
 1. Amalan-amalan Yang Bermanfaat Bagi Mayit
 2. Amalan-Amalan yang Bermanfaat Bagi Mayit Dan Kekeliruan Seputar Mayit dan Kubur
 3. 17 Amalan Penghapus Dosa
 4. Mau Do’a dari 70 RIBU Malaikat ?!
 5. Amalan yang Tetap Menghasilkan Pahala
 6. Amalan-Amalan Yang Pahalanya Berlipat Ganda
 7. Adab Islami Sederhana Sebelum Tidur
 8. Sunnah yang Hilang: Bacaan Setelah Membaca Al-Qur’an
 9. Amalan Sholih di Awal Dzulhijah
 10. Amalan Ringan yang Besar Pahalanya
 11. 10 Adab Ketika Buang Hajat
 12. Adab Makan Penuh Barokah
 13. Sudahkah Anda Membangun Rumah Di Surga ?
 14. Tidak bisa naik haji? Tidak apa-apa, masih bisa haji tiap hari kok
 15. Masuk Surga Melalui Pasar.. (Dengan Video)
 16. Kunci Selamat Dari Adzab Kubur yang Dahsyat
 17. Amalan Ketika Turun Hujan Sesuai Sunnah Nabi
 18. 10 Pelebur Dosa
 19. Kehidupan Sehari-hari yang Islami
 20. Amalan-amalan Dengan Keutamaan Dibangunkan Rumah di Surga
 21. Amalan-Amalan Dengan Keutamaan Mendapat Syafa’at
 22. Jalan Menuju Surga 
 23. Amalan Ketika Datang Panggilan Shalat Jama’ah
 24. Ensiklopedi Amalan Bulan Dzulhijjah
 25. Keutamaan Tidur dalam Keadaan Suci (Telah Berwudhu)
 26. Ensiklopedi Amalan Bulan Muharram
DZIKIR [23]
 1. Dzikir Setelah Shalat Wajib
 2. Dzikir Pagi dan Petang
 3. Dzikir Pagi dan Petang Sesuai As-Sunnah Yang Shahih (Versi Photo)
 4. Keutamaan Empat Kalimat Mulia
 5. Ringan di Lisan Berat di Timbangan
 6. Keutamaan Berdzikir Ketika Masuk Pasar
 7. Menanam Pohon di Surga
 8. Seribu Kebaikan Dalam Sehari
 9. 50 Manfaat doa dan dzikir (mengingat Allah)
 10. Lezatnya Buah Dzikir
 11. Melestarikan Tauhid Dengan Dzikir dan Syukur
 12. Keutamaan Dan Bentuk Majlis Dzikir
 13. Istighfar dan Dzikir VS Facebook dan Twitter
 14. Mengenal Jenis Dzikir
 15. 7 Faedah Dzikir
 16. Dzikir Kunci Kebaikan
HUKUM ISLAM [24]
 1. Hukum Memakai Cincin Bagi Laki-laki
 2. Hukum Tukar Cincin
 3. Hukum Mencium Mushaf Al-Qur’an
 4. Menangisi Kematian Dalam Tinjauan Islam
 5. Hukum Mencukur Alis Mata dan Menyambung Rambut
 6. Hukum Mencium Tangan Orang Tua atau Guru Sebagai Tanda Penghormatan
 7. Hukum Mengusap Khuf (Sepatu)
 8. Berwudhu Sambil Berbicara, Bolehkah?
 9. Bolehkah Seorang Muslim Mengucapkan Selamat Natal?
 10. Hukum Jenggot dalam Syari’at Islam
 11. Saya Kerja Di Pabrik, Apakah Tetap Shalat Berjama’ah?
 12. Hukum Aqiqah Ketika Sudah Dewasa
 13. Hukum Makmum Mengeraskan Bacaan Takbir
 14. Hukum Khutbah Jum’at dengan Selain Bahasa Arab
 15. Hukum Shalawat Diiringi Rebana
 16. Hukum Memakai Susuk pada Tubuh
 17. Hukum Ucapan ‘Ya Muhammad!’
 18. Aqiqah Anak Yang Sudah Meninggal
 19. Hukum Menikah Dalam Keadaan Hamil
 20. Hukum Nikah Siri
 21. Akibat Seorang Muslim Memelihara Anjing
 22. Hukum Membunuh Binatang Saat Istri Hamil
 23. Hukum Asuransi
 24. Hukum Memakai Sandal Sebelah
 25. Sahkah Shalatnya Orang Bertato
Halal Haram
 1. Makanan / Hewan Yang di Haramkan
 2. Menjual Barang Halal, Namun Dibeli Untuk Tujuan Haram
 3. Hukum Kerja di Kantor Pajak
 4. Menyikapi Pajak dengan Bijak
 5. Hukum Memberi Upah Pada Bekam
 6. Memakan Satu Dirham Dari Hasil Riba
 7. Beberapa Larangan Syariat
 8. Larangan Isbal, Melabuhkan Pakaian Hingga Menutup Mata Kaki
 9. Melukis Obyek yang Bernyawa, Dosa Besar
 10. Akibat yang Akan di Rasakan Oleh Pelaku Riba
 11. Hukum Makan Daging Kuda
 12. Saatnya Meninggalkan Musik
 13. Haramnya Musik dan Lagu serta Kesepakatan Ulama
Umum
 1. Benarkah Habib itu Wali Allah?
 2. Hikmah Membunuh Cicak
 3. Mengapa Allah Mengizinkan Poligami?
 4. Fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, Pengertian Ikhlas
 5. Risalah Mimpi
 6. Tanda-Tanda Baligh untuk Anak Laki-Laki dan Perempuan
 7. Fatawa
 8. Benarkah Badan Orang Musyrik Itu Najis?
 9. Orang Kafir Tidak Boleh Dibunuh
THAHARAH [25]
 1. Panduan Praktis Tata Cara Wudhu Dan Pembatal Wudhu
 2. Keutamaan Wudhu
 3. Beberapa Kesalahan Dalam Berwudhu
 4. Apakah Menyentuh Wanita Membatalkan Wudhu?
 5. 6 Artikel Penting Tentang “Fikih Bersuci”
 6. Bersuci Bagi Orang Sakit
 7. Tata Cara Tayamum dan Sebab di Bolehkannya
 8. Perbedaan Hadats dan Najis
 9. Mengenal Mani, Wadi dan Madzi
 10. Macam-Macam Najis
 11. Cara Membersihkan Najis
 12. Berwudhu Ketika Hendak Tidur Setelah Berhubungan Badan
 13. 5 Hal Yang Menyebabkan Mandi Wajib
 14. Tata Cara Mandi Wajib
 15. Pembatal-pembatal Wudhu (Yang Disepakati dan Diperselisihkan)
 16. Hukum Mengelap Bekas Wudhu
ZAKAT [26]
 1. Syarat-Syarat Zakat
 2. Panduan Zakat Emas, Perak dan Mata Uang
 3. Perhitungan Zakat Penghasilan
 4. Perhitungan Zakat Barang Dagangan
 5. Fatwa Seputar Zakat Profesi
 6. Adakah Zakat Pada Mobil, Tanah dan Bangunan?
 7. Kapan Zakat Pertanian Dibayarkan?
 8. 8 Golongan Penerima Zakat
 9. Keutamaan dan Faedah Zakat
 10. Ancaman Meninggalkan Kewajiban Zakat
 11. 13 Keutamaan Zakat
 12. Panduan Zakat Fithri
 13. Zakat Dalam Islam Kedudukan Dan Tujuan-Tujuan Syar’inya
 14. 21 Manfaat dan Hikmah Pensyariatan Zakat
BANTAHAN / SANGGAHAN ILMIAH [27]
Habib Munzir
 1. Habib Munzir Berdusta Atas Nama Imam Ibnu Hajar
 2. Habib Munzir Berdusta Atas Nama Imam As-Syafi’i
 3. Habib Munzir Salah Menerjemahkan Perkataan Al-Baidhoowi rahimahullah
 4. Beristighotsah Kepada Penghuni Kubur…Dianjurkan??!
 5. Habib Munzir Membolehkan Istighotsah Kepada Mayat ??!!
 6. Pendalilan Habib Munzir dengan Perkataan Al-Baidhawi rahimahullah
 7. Imam As-Syafii, Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hajr al-Haitamiy pengikut WAHABI?
 8. Pendalilan Habib Munzir Untuk Membolehkan Beristighotsah Kepada Mayat (Seri 1)
 9. Pendalilan Habib Munzir Untuk Membolehkan Istighootsah Kepada Mayat (Seri 2)
 10. Pendalilan Habib Munzir Untuk Membolehkan Istighootsah Kepada Mayat (Seri 3)
 11. Habib Munzir Berbicara Tentang Ilmu Hadits (Seri 1)
 12. Habib Munzir Berbicara Tentang Ilmu Hadits (Seri 2)
 13. Habib Munzir Mencela Imam Masjidil Haram Syaikh Dr. Abdurrahman as-Sudais !!!!
 14. ANTARA HABIB MUNZIR & ISLAM JAMA’AH
 15. Nasehat HABIB-HABIB WAHABI kepada HABIB-HABIB SUFI + SYI’AH
 16. HARUSKAH MEMBENCI IBNU TAIMIYYAH?? (Padahal Ibnu Hajar Al-Asqolaani dan para ulama syafi’iyah terkemuka lainnya telah memuji Ibnu Taimiyyah dengan pujian setinggi langit)
 17. Ibnu Taimiyah Dikafirkan, Ibnu Hajar Meradang
 18. ASWAJA SUFI MENIRU-NIRU SYIAH..?? ATAUKAH SEBALIKNYA..??!!
 19. DIALOG ASWAJA – SYIAH vs WAHABI tentang BID’AH HASANAH
 20. Bantahan Buku “MENITI KESEMPURNAAN IMAN” Karya Habib Munzir Al Musawa, Bantahan Yang Ke 1 (BAG I: ISTIGHOTSAH)
 21. Bantahan Terhadap Habib Munzir Al-Musawa ( Yang ke 2 ) : Benarkah Rasulullah Tidak Mengkhawatirkan Kesyirikan Pada Seluruh Umatnya?
Abu Salafi
 1. Mengungkap Tipu Muslihat Abu Salafy CS
 2. Sekali lagi : Tipu muslihat Abu Salafy CS (bag 2)
 3. Tipu Muslihat Abu Salafy Cs (bag 3), “Tuduhan Ustadz Abu Salafy Bahwasanya Ibnu Taimiyyah Mencela Ali dan Umar”
 4. Tipu Muslihat Abu Salafy (bag. 4), “Siapa yang berdusta Ibnu Taimiyyah atau Abu Salafy?”
 5. Tipu Muslihat Abu Salafy (bag 5), “Perkataan Abu Salafi : Abu Sufyan Kafir Bahkan Gembong Orang-orang Kafir??!!”
 6. Tipu Muslihat Abu Salafy (bag 6), Aqidah Abu Salafy : Mu’aawiyah adalah Seorang Munafiq Kafir
 7. Bantahan terhadap Abu Salafy (seri 7), “Perkataan Abu Salafy : Berdoa Kepada Selain Allah Tidak Mengapa Selama Tidak Syirik Dalam Tauhid Rububiyah”
Membongkar Koleksi Dusta Syaikh Idahram (Syaikh PALSU)

 1. Membongkar Koleksi Dusta Syaikh Idahram – 1 | Muqoddimah
 2. Membongkar Koleksi Dusta Syaikh Idahram 2 – Aroma Syi’ah Tercium Dari Idahram
 3. Membongkar Koleksi Dusta Syaikh Idahram 3 – Sejarah Berdarah Syi’ah

Bantahan Lainnya

 1. Quraish Shihab, Syi’ah, dan Jilbab
 2. Nasehat DR Said Aqiel Siradj, MA untuk Ketua PBNU Kiyai Haji Said Aqiel Siradj
 3. Sosok Said Aqil Menurut Buku ”Membuka Kedok Tokoh-Tokoh Liberal dalam Tubuh NU” (1)
 4. KH Said Aqil Siradj, Sampeyan Muslim?
 1. Ritual Tahlilan Dalam Timbangan Islam
 2. Tradisi Masyarakat Islam Yang Bersumber Dari Ajaran Agama Hindu
 3. Derajat Hadits Fadhilah Surat Yasin
 4. Catatan-Catatan Penting Seputar Yasinan
 5. Hukum Mengirim Pahala kepada Mayit
 6. Shalawat-Shalawat Bid’ah Buatan Kaum Sufi
 7. Shalawatan Setelah Adzan
 8. Untuknya Kukirim al-Fatihah..
 9. Majelis Dzikir TIDAKLAH SAMA dengan Dzikir Jama’i
 10. Hadits Dhoif dan Bid’ah dalam Kitab al-Ma’tsurat Karya Hasan al-Banna
 11. Tujuan Ziarah Kubur Dalam Kaca Mata Sufi
 12. Dzikir Asmaul Husna
 13. Haruskah Berbai’at? Bai’at Antara yang Sunnah dan yang Bid’ah
 14. Menyoal 20 Sifat Wajib Bagi Allah
 15. Perayaan Isra’ Mi’raj Dalam Tinjauan
 16. Hukum Perayaan Haul
 17. Bid’ah Hari Raya Ketupat (Hari Raya Al Abrar)
 18. 11 Puasa Bid’ah Ala Kejawen
 19. Bid’ah-Bid’ah di Kuburan
 20. Sejarah Kelam Maulid Nabi
 21. Peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Menurut Syari’at Islam
 22. Tahlilan, Yasinan dan Maulid Nabi
 23. Kemunkaran Dalam Kitab Berzanji Dan Perayaan Maulid Nabi
 24. Salah Satu Ritual Ibadah yang Dibenci Imam Syafi’i
WAHABI [29]
 1. Siapakah Wahabi ? (Tuduhan dan Bantahan)
 2. Inilah Wahhabi Sesungguhnya
 3. Apa itu Wahabi ?
 4. Inilah Aqidah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab
 5. Buku Putih Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahab
 6. Kisah Taubat Seorang yang Menuduh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Sesat
 7. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Sosok Penegak Panji-Panji Tauhid
 8. Wahabi Dicaci Lantas Dipuji
 9. Antara Wahabi dan Teroris
 10. Siapa cela Wahabi, Siapa puji Wahabi?
 11. Pujian dalam Hujatan
 12. Membangun Kubur adalah Larangan Nabi, Bukan Larangan Wahabi

____________________

 1. Buku Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi Tidak Layak Dibaca dan Buku Ini Gagal untuk Mematahkan Argumen-argumen dalam Mengkritisi Paham Salafi Wahabi
 2. Jawaban Terhadap Pak Prof yang Telah Merekomendasikan Buku Penuh Dusta “Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi”
 3. Studi Kritis Atas Kesesatan Buku “Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi”
 4. Waspada! Buku “Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi” Mengusung Faham Rafidhah (Syi’ah Iran)
 5. Kebohongan Syaikh Idahram atas Nama Arifin Ilham
 6. Menangkis Buku Hujatan Syaikh Idahram terhadap Salafi Wahabi
 7. Ya, Saya Seorang Wahhabi (Menjawab Kedengkian kafirin, Syiah Rafidhah & Ahli Bidah)
 8. Namanya Dicatut, Arifin Ilham Minta Buku Hujat Wahabi Ditarik dari Peredaran
FIRQAH / ALIRAN SESAT [30]
Sufi [31]
 1. Tarian Sufi Di Bawah Naungan Syari’at
 2. Shalawat-Shalawat Bid’ah Buatan Kaum Sufi
 3. Tujuan Ziarah Kubur Dalam Kaca Mata Sufi
 4. Nasehat HABIB-HABIB WAHABI kepada HABIB-HABIB SUFI + SYI’AH
 5. Beberapa Pokok Kesesatan Ajaran Sufi
 6. Alhamdulillah (Lagi) Kyai Sufi / Tasawuf (NU) Bertaubat, Mengikuti Jalan Salaf, Meninggalkan Syirik dan Bid’ah
 7. Keyakinan Nur Muhammad, Cikal Bakal Keyakinan Wihdatul Wujud
 8. Perjalanan Nur Muhammad
 9. Imam Mazhab Dalam Cerita Sufi
 10. Aqidah Imam Empat
 11. Benarkah Habib itu Wali Allah?
 12. Hukum Shalawat Diiringi Rebana
 13. ASWAJA SUFI MENIRU-NIRU SYIAH..?? ATAUKAH SEBALIKNYA..??!!
 14. Kita Tidak Mungkin Bersatu dengan Allah !!!
 15. Di Antara Bukti Kesesatan Sufi : Tidak Takut Neraka dan Tidak Membutuhkan Surga
Khawarij, LDII, JT  [32]

 1. Mengkafirkan Penguasa Muslim Adalah Akar Kesesatan Teroris Khawarij
 2. Sekilas Penyimpangan Kitab Fadha’ilul A’mal Milik Jama’ah Tabligh
 3. Jama’ah Tabligh Mengajarkan Syirik dan Bid’ah
 4. Beberapa Aliran Sesat
 5. 16 Kesalahan Aksi Pengeboman
 6. Bahaya Gegabah Dalam Kafir-Mengkafirkan (Bantahan Bagi Kaum Khawarij)
 7. Suami Terjerat Jaring LDII
 8. LDII, Kelompok Sesat dan Menyesatkan
 9. Rakyat Islam Jamaah di Bohongi Rajanya Puluhan Tahun !!!
Syi’ah [33]
 1. Bau Busuk Syiah Akhirnya Tercium Juga
 2. Bukti Nyata Syi’ah Bukan Islam
 3. Inilah 10 Jurus Penangkal Kesesatan Syi’ah Level Awam hingga Ulama
 4. Aqidah Syi’ah Mencela Sahabat = Mencela Qur’an = Mencela Hadits = Mencela Allah = Mencela Nabi = Mencela Ahlul Bait
 5. Membongkar Kesesatan Syiah
 6. Apakah Syi’ah Itu Kafir ?
 7. Inilah Kesesatan (Agama) Syi’ah
 8. Sepak Terjang Syi’ah di Indonesia
 9. SYI’AH = YAHUDI
 10. Beberapa Kesamaan Tarekat Sufiyah dan Agama Syi’ah
 11. Fatwa MUI Tentang Syi’ah
 12. Pokok-Pokok Kesesatan Syiah
 13. Waspadai… MISI RAHASIA SYIAH
 14. MUI: Dari 10 Kriteria Sesat, 7 diantaranya Dimilik Syi’ah
 15. Fatwa 8 Ulama Salaf yang Mengkafirkan Syi’ah Rafidhah
 16. Fatwa-Fatwa Sesat Agama Syi’ah
 17. Kisah Taubatnya 3 Wanita Syi’ah
 18. WASPADALAH…Inilah Yayasan Agama Syiah Yang Ada di Indonesia
 19. Omset Kuburan Syiah (Gambar) & Tarif Nikah Mut’ah di Iran
 20. Tuduhan Keji Syi’ah terhadap Al Qur’an Kaum Muslimin
 21. MENAG Tegaskan Syiah Bertentangan dengan Islam
 22. Fatwa Tentang Kesesatan Ajaran Syi’ah
 23. Menguak Kesesatan Aqidah Syi’ah
 24. Kisah Nikah Mut’ah
KELUARGA [34]
Orang Tua, Keluarga
 1. Berbakti Kepada Orang Tua
 2. 32 Cara Berbakti Pada Orang Tua
 3. Bagimu Ayah dan Ibu …
 4. Betapa Penting Menyambung Silaturahmi
 5. Potret Salaf dalam Berbakti pada Orang Tua
 6. Kutitip Surat Ini Untukmu Nak..
 7. Do’a Orang Tua pada Anaknya, Do’a yang Mustajab
 8. Faedah Menikah di Usia Muda
 9. Saling Berkunjung di Hari Raya
 10. Yang Seharusnya Jadi Idola Keluarga Muslim …
 11. Poligami, Bukti Keadilan Hukum Allah
 1. Kewajiban Istri
 2. HANYA UNTUK PARA ISTRI (Karakteristik Istri Sholihah)
 3. Nasehat Untuk Para Suami Istri
 4. Keutamaan dan Sifat-Sifat Istri Shalihah
 5. Cara Mengobati Istri yang Durhaka
 6. Mendahulukan Hak Suami dari Orang Tua
 7. Untuk para istri sholehah Untukmu Wahai Para Istri…
 8. WANDU (Wanita Durhaka)
 9. Nasehat Syaikh Mustafa Al-Adawi Buat Para Istri
 10. Rebutlah Hati Suamimu Dengan Bersegera Mentaatinya
 11. Hak Istri Dari Suaminya
Permasalahan Rumah Tangga
 1. Tentang TALAK
 2. 8 Prinsip Tentang Cerai Ketika Marah
 3. Al-Khulu’, Gugatan Cerai Dalam Islam
 4. Talak Ketika Istri Hamil
 5. Apakah Cerai dan Rujuk Harus Ada Saksi?
 6. Cara Rujuk Setelah Talak Tiga
 7. Yang Harus Diperhatikan Sebelum Menjatuhkan Talak
 8. Cerai karena Mandul
 9. Memaksa Istri untuk Melakukan Hubungan Intim
 10. Istri Tidak Mau Berjilbab dan Tidak Shalat
 11. Keluarga yang Tidak Taat Kepada Allah
 12. Jika Orang Tua Menyuruh untuk Menceraikan Istri
 13. Hikmah di Balik Rumah Tangga Tanpa Anak

Tetangga dan Masyarakat

 1. Adab Bertetangga Dalam Islam
 2. Berbuat Baik Kepada Tetangga
 3. Salinglah Memberi Hadiah, Niscaya Kalian Akan Saling Mencintai
 4. Hak-hak Dalam Berteman
 5. Adab-adab Berteman
 6. Bentuk-bentuk Muwalah Terhadap Orang Kafir
 Anak / Buah Hati
 1. 30 Langkah Mendidik Anak Agar Mengamalkan Ajaran Agama
 2. Orangtua, Sebab Sang Anak Berada pada Suatu Agama
 3. Nasehat Kepada Orang Tua, Benarkah Anda Sayang Kepada Anak ?
MUSLIMAH [35]
Jilbab
 1. Jilbab Wanita Muslimah
 2. Jilbab Wanita Muslimah yang Syar’i
 3. Inilah Sepuluh Alasan Mengapa Aku Enggan Berjilbab
 4. Hijab Tolak Ukur Menilai Kepribadian Muslimah
 5. Puasa Tetapi Tidak Berjilbab
 6. Wanita Hitam Pemetik Surga
 7. Renungan untuk Saudari Muslimah
Nasehat Muslimah
 1. Ungkapan Cinta Untuk Putri Tersayang..
 2. Sebab Mekarmu Hanya Sekali, Surat Cinta Untuk Putri Tercinta…
 3. Setetes Parfum yang Kau Usapkan Pada Tubuhmu
 4. Keagungan Wanita dalam Naungan Islam
 5. Milikilah Sifat Malu, Wahai Saudariku!
 6. Nasehat Untuk Para Muslimah
 7. Sebuah Renungan Bagi Kaum Wanita
 8. Berhati-Hatilah Dari Pria Serigala Berbulu Domba (Sebab Mekarmu Hanya Sekali)
 9. Nasehat Untuk Wanita Karir
 10. Wanita Karir: Sadarlah!
 11. Wanita: Antara Pembela dan Pencela
 12. Akhwat Mantan Aktivis Demo Bercerita (Sebuah Renungan bagi Aktivis Dakwah)
 13. Yang Teristimewa Bagi Wanita
 14. Apa Maksud Hadits, “Wanita Kurang Akal dan Agamanya”?
 15. Apa Makna Wanita Diciptakan dari Tulang Rusuk yang Paling Bengkok?
 16. Nikahilah Wanita Karena Agamanya
 17. Kasihan Wanita Karir
 18. 10 Faidah Tentang Wanita
 19. Bahaya Ikhtilat, Campur Baur Pria Wanita
 20. Karena Engkau Begitu Berharga …
 21. Ciri-ciri Wanita Penghuni Neraka
 22. Wanita Penghuni Surga
 23. Inilah Alasan Kenapa Wanita Tidak Jadi Pemimpin
Permasalahan Seputar Wanita
 1. Shalat Jama’ah Bagi Wanita?
 2. Larangan Bagi Wanita Haid
 3. Bolehkah Wanita Haid Masuk Masjid?
 4. Siapa Saja Mahram itu? (Wanita yang Haram di Nikahi)
 5. Beberapa Fatwa untuk Perempuan Muslimah
 6. Wanita Haid Harus Qadha Shalat
 7. Tata Cara Shalat Wanita Hamil
 8. Seputar Shalat Jum’at Bagi Wanita
CINTA [36]
 1. Cinta Sejati
 2. Cinta Sejati Dalam Islam
 3. Cinta Sampai Mati
 4. Setangkai Mawar Cinta
 5. Semua Cinta Butuh Bukti
 6. Orang Tua Tak Merestui Hubungan Kami
 7. Terapi Rasulullah Menyembuhkan Penyakit Cinta
 8. Valentine Day Dalam Pandangan Islam
 9. Memilih Pasangan Idaman
 10. Rayuan Setan Dalam Pacaran
 11. Pacaran Dalam Kacamata Islam
 12. 5 Pelanggaran dalam Pacaran
 13. Awas ! Pacaran = Mendekati Zina
 14. Pacaran..?? Ceweklah yang dirugikan !!!
 15. Cinta Terlarang, Sebab, Akibat dan Terapinya
ZINA [37]
 1. Akibat Buruk Perbuatan Zina Dan Bagaimana Jalan Taubat Dari Zina
 2. 9 Kiat Agar Tidak Terjerumus dalam Kelamnya Zina
 3. Binatang Juga Mengutuk Perzinaan
 4. 6 Hal Penting Tentang Hamil di Luar Nikah
FAEDAH [38]
 1. Kaidah
 2. Kaidah dan Landasan Para Juru Dakwah
 3. 10 Faedah Tentang Al-Qur’an
 4. 10 Faidah Tentang Wanita
 5. 10 Faedah Seputar Dakwah
 6. 7 Faedah Seputar Penguasa
 7. Untaian Faedah Surat al-Fatihah
 8. Keutamaan dan Faedah Zakat
 9. 7 Faedah Dzikir
 10. 10 Faedah Tentang Bid’ah
 11. 7 Faedah Qona’ah
 12. 20 Faedah Tentang Aqidah
 13. 10 Hal yang Tidak Bermanfaat dan Sia-sia
 14. 10 Faedah Tentang Mimpi
 15. 10 Faedah Tentang Qowa’id Fiqhiyyah
 16. 10 Faedah Tentang Canda
 17. 10 Faedah Dari Nasehat Abdullah Bin Mas’ud
 18. 41 Faedah Dari Kisah Para Ulama Dalam Menuntut Ilmu
 19. 10 Faedah Tentang Tawadhu’
 20. 7 Keistimewaan Lailatul Qadar
 21. 5 Faedah Puasa Syawal
 22. Faedah Menikah di Usia Muda
 23. 6 Faedah Tentang Waktu
 24. 7 Faedah Tentang Wara’
 25. 10 Faedah Tentang Nikah
 26. 5 Faedah Menawan Seputar Hujan
 27. 10 Faedah Tentang Ilmu
 28. 10 Faedah Tentang Jual Beli
 29. 8 Faedah Tentang Hadits
 30. 5 Faedah Seputar Anjing
 31. 9 Faedah Seputar Sholat
 32. 10 Faedah Tentang Ikhtilaf
 33. 10 Faedah Tentang Ilmu Hadits
 34. 10 Faedah Tentang Kitab
 35. 6 Faedah Seputar Pengobatan dan Penyakit
 36. 9 Faedah Tentang Tafsir
 37. 10 Faedah Seputar Akhbar Ulama
 38. 10 Faedah Semangat Ulama Dalam Menuntut Ilmu
 39. 10 Faedah Tentang Haji
 40. 10 Faedah Seputar Thaharah
 41. Faedah Mengamalkan Sunnah
 42. 10 Faedah Tentang Alas Kaki
KISAH ISLAM [39]
 1. Kematian Terindah Dalam Sejarah Manusia
 2. Kisah Unik Abu Burdah (Qurban)
 3. Abu Qilabah Rahimahullahu Dan Kesabarannya (Kisah Keajaiban Sabar)
 4. Sirah Singkat Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam
 5. Saat Sujud Seorang Imam Masjid Mendengar Seruan Putranya
 6. Syaikh bin Baz dan Seorang Pencuri
 7. Seorang Bocah Amerika Belajar Islam Pada Usia 6 Tahun
 8. Unta Betina, Sedekah Pembawa Berkah
 9. Kisah Hakim yang Bijak
 10. Balasan nan Indah… Kisah Abu Qilabah al-Jurumiy
 11. Kejujuran yang Berbuah Manis
 12. Sepenggal Pelajaran Dari Marilyn Monroe
 13. Sang Peminang Bidadari
 14. Kisah Tiga Orang yang di Uji oleh Allah dengan Nikmat. Orang Berpenyakit Kusta, Orang Botak dan Orang Buta
 15. Kisah Sabar Yang Paling Mengagumkan
 16. Gambaran Kasih Sayang Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam
 17. Kisah Dua Malaikat yang Mabuk, Berzina dan Membunuh
 18. Kisah Seorang Putri Sholihah yang Menakjubkan
 19. Pesankan Saya Tempat Di Neraka.. (Sebuah Renungan)
 20. Karena Cinta Aku Murtad
 21. Tiga Bayi Ajaib Dalam Sejarah
 22. Manakah yang Lebih Menakjubkan ?
 23. Pelajaran dari Perang Badar
 24. Kisah Istri Kecanduan Chating
 25. Anjing Untuk Penghina Nabi
 26. Seorang Ayah Bertaubat Dengan Sebab Anaknya yang Masih Berusia 7 Tahun
 27. Kisah Mengharukan Di Pengadilan Saudi
 28. Masuk Surga Karena Membuang Duri
 29. Kisah-Kisah Unik
 30. Seorang Pemuda dan Bidadari Bermata Jeli
 31. Kisah Nyata: Jahannam, Setelah 300 KM
 32. Kisah Akibat Menyepelekan Sunnah Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam
 33. Kisah Mahar Paling Mulia
 34. Selebritis Langit
 35. Menundukkan Pandangan dari si Cantik | Hadiah dari Allah Ta’ala Bagi yang Menundukkan Pandangan!
 36. Kisah di Anggap Remehnya Permasalahan Aqidah
 37. Kisah: Anda Menginginkan Kebahagiaan ?
 38. Kisah Kesabaran Nabi Ayyub ‘Alaihissalam
 39. Akibat Seorang Anak Memperlakukan Ibu Sebagai Pembantu
 40. Kisah Ibu Bermata Satu
 41. Waspada Terhadap Kisah-Kisah Tak Nyata
 42. Kisah Wanita Cantik Nan Shalihah di Madinah
 43. Kisah Nan Mengharukan …
 44. Kisah: Berobat Dengan Sedekah
 45. Kumpulan Kisah Islam
 46. Kondisi Masyarakat Sebelum diutusnya Rasulullah
 47. 30 Tahun Sholat di Trotoar
 48. 10 Kisah Seputar al-Quran
 49. Si Gubernur Miskin
 50. 10 Faedah Semangat Ulama Dalam Menuntut Ilmu
 51. Siapapun Anda, Bekerjalah Untuk Agama Allah
 52. Perampok ini Masuk Islam Setelah Merampok Toko Muslim Amerika
 53. Kisah Nikah Mut’ah
 54. Kisah-Kisah Keajaiban Sedekah dalam Menyembuhkan Berbagai Penyakit
MUTIARA HIKMAH [40]
 1. Pesan dari… Maqomatul Hariri
 2. Bait-Bait Sya’ir Indah..
 3. Bila Al Qur’an Bisa Bicara
 4. Kata-Kata Mutiara
 5. Wasiat-Wasiat Generasi Salaf
 6. Permata Salaf 1
 7. Nasehat Al-Imam Hasan Al-Bashri rahimahullah
 8. Kekhawatiran Para Salaf
 9. Butir-Butir Nasehat Indah
 10. Setetes Air Di Tengah Samudera
 11. Hikmah
 12. Mutiara Hikmah Ulama Salaf
 13. Sifat-sifat para Sahabat yang Mulia
 14. Nasihat Imam Asy-Syafi’i kepada Muridnya Imam Al-Muzany
 15. Syair Ramadhan
 16. Maksiat ?! Penuhi dulu syaratnya…!
 17. Setetes Air Di Tengah Samudera
 18. Wasiat Wahab bin Munabbih Tentang Akhlak Mulia
 19. Talbis Iblis Terhadap Para Ulama
 20. Sepenggal Ucapan Indah dari Salaf Nan Shalih
 21. Ungkapan Dari Hamba
 22. Kata-Kata Emas
 23. Kilauan Mutiara Hikmah: Nasihat Salaful Ummah
 24. Wasiat-Wasiat Generasi Salaf
 25. Kumpulan Mutiara Hikmah I
 26. Kumpulan Mutiara Hikmah II
 27. Kumpulan Mutiara Hikmah III
 28. Kumpulan Mutiara Hikmah IV
 29. Kumpulan Mutiara Hikmah V
 30. Kumpulan Mutiara Hikmah VI
 31. Kumpulan Mutiara Hikmah VII
 32. Mutiara Hikmah VIII
 33. Mutiara Hikmah IX
 34. Mutiara Hikmah X
 35. Kumpulan Mutiara Nasehat Para Ulama – I
 36. Kumpulan Mutiara Nasehat Para Ulama – II
 37. Kumpulan Mutiara Nasehat Para Ulama – III
 38. Kumpulan Status Ramadhan Para Ulama’
 39. Mutiara Hikmah XI
 40. Nasehat, Teguran, dan Pelajaran
 41. Mutiara Salaf
 42. Kumpulan Nasehat – 1
 43. Sya’ir Ramadhan – II
 44. Sya’ir: Aku Hamba yang Berlumuran Dosa
 45. Diantara Nasehat Imam Ibnul Jauzy 
 46. Kumpulan Nasehat – 2
 47. Kumpulan Sya’ir – 1
 48. Kumpulan Nasehat Status Facebook Ustadz Firanda

KEUTAMAAN (FADHILLAH) MANFAAT [41]

 1. Keutamaan dan Syarat “Kalimat Laa Ilaha Illallah”
 2. SHALAT BERJAMA`AH Keutamaan, Manfaat dan Hukumnya
 3. Keutamaan Shaf Pertama
 4. Keutamaan Azan dan Imam
 5. Keutamaan Shalat Tathawwu’
 6. Keutamaan Shalat Sunnah
 7. Keutamaan Shalat Sunnah Fajar (Qabliyah Subuh)
 8. Keutamaan Shalat Ashar dan Subuh Berjamaah
 9. Keutamaan dan Hikmah Sholat
 10. Makna Shalat, Hukum Dan Keutamaannya
 11. Keutamaan Shalat Isyroq
 12. Keutamaan Sholat Sunnah Rowatib (Membangun Rumah di Surga)
 13. Manfaat Shalat
 14. Keutamaan Wudhu
 15. Keutamaan Bulan Ramadhan
 16. Keutamaan dan Faedah Zakat
 17. 21 Manfaat dan Hikmah Pensyariatan Zakat
 18. 13 Keutamaan Zakat
 19. Mari Menuntut Ilmu Syar’i (Keutamaan dan Kemuliaan Ilmu)
 20. Keutamaan Ilmu Agama Di Atas Harta Dunia
 21. Keutamaan Menyebarkan Ilmu Agama
 22. Kemuliaan Pembawa Hadits
 23. Keutamaan Mempelajari Hadits Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam
 24. Keutamaan Menjaga Lisan dan Hasilnya
 25. Keutamaan Cinta Akhirat Dan Zuhud Dalam Kehidupan Dunia
 26. Keutamaan Mencintai Orang Miskin
 27. Keutamaan Mengasuh Anak Yatim
 28. Keutamaan Ikhlas
 29. Keutamaan Taubat
 30. Keutamaan Empat Kalimat Mulia
 31. Keutamaan Berdzikir Ketika Masuk Pasar
 32. Keutamaan Dan Bentuk Majlis Dzikir
 33. 50 Manfaat doa dan dzikir
 34. Keutamaan dan Kemuliaan Do’a
 35. Keutamaan Mendoakan Orang Lain Tanpa Sepengetahuannya
 36. Keutamaan Al-Quran dan Membacanya
 37. Keutamaan Al-Qur’an dan Membacanya [2]
 38. Keutamaan Menghafal Al Quran
 39. Keutamaan dan Motivasi Membaca Alquran
 40. Keutamaan Belajar Tafsir Al-Qur’an
 41. Keutamaan Bulan Ramadhan
 42. 14 Keutamaan Puasa
 43. 7 Keutamaan Lailatul Qadar
 44. Keutamaan Puasa Sunnah 6 Hari di Bulan Syawal
 45. Keutamaan Hari Senin dan Kamis
 46. Beberapa Keutamaan dan Keberkahan Hari Senin dan kamis
 47. Keutamaan Hari Jumat
 48. Keutamaan dan Amalan pada Hari Jum’at
 49. Sedekah Keutamaan dan Macam-Macamnya
 50. Keutamaan Mendatangi dan Berjalan Kaki ke Masjid
 51. Keutamaan Memakmurkan Masjid
 52. Keutamaan Memberi Kemudahan / Membebaskan Utang
 53. Keutamaan dan Bahaya Hutang Piutang Menurut Pandangan Islam
 54. Keutamaan Berjabat Tangan Ketika Bertemu
 55. Keutamaan Menjenguk Orang Sakit (Do’a dari 70 RIBU Malaikat)
 56. Keutamaan Menunjukkan Kebaikan dan Anjuran Melakukannya
 57. Keutamaan dan Sifat-Sifat Istri Shalihah
 58. 6 Keutamaan Mencari Nafkah
 59. Keutamaan Nabi shallallahu `alaihi wasallam
 60. Keutamaan Menghidupkan Sunnah Rasul
 61. 40 Manfaat dan Keajaiban Shalawat
 62. Fadhilah Mempelajari Hadits Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam
 63. Keutamaan Mati Syahid
 64. Keutamaan Jihad, Tujuan Disyari’atkan Jihad, Tingkatan Jihad, Pembagian Jihad
 65. Basmallah dan Keutamaannya
 66. Diantara Keutamaan Surat Al-Fatihah
 67. Keutamaan Surat al-Fatihah
 68. Menahan Pandangan Mata dan Manfaatnya
 69. Keutamaan Bagi Mereka Yang Masuk Islam
 70. Keutamaan Menangis Karena Takut Kepada Allah
 71. Keutamaan Tolong Menolong Dalam Kebaikan dan Takwa
 72. Keutamaan Pedagang yang Jujur dan Amanah
 73. Amalan-amalan Dengan Keutamaan Dibangunkan Rumah di Surga
 74. Amalan-Amalan Dengan Keutamaan Mendapat Syafa’at
 75. Faidah Mengamalkan Sunnah
 76. Keutamaan Shalat Dhuha
 77. Keutamaan Tidur dalam Keadaan Suci (Telah Berwudhu)
 78. Do’a dan Shalawat Malaikat Kepada Orang yang Duduk Menunggu dan Setelah Melaksanakan Shalat
 79. Keutamaan Mengiringi Jenazah dan Menguburkannya
DOWNLOAD [42]
 1. HALAMAN DOWNLOAD I
 2. DOWNLOAD II
 3. Halaman Download III
 4. Download Murottal Al-Qur’an
 5. Download 4 Ebook Sirah Nabawiyah (Bagus)
 6. DOWNLOAD ENSIKLOPEDIA ISLAM/BUKU PINTAR ISLAM 10 JILID GRATIS
 7. Download Software
 8. Quran3D – Software Cantik Nan Apik Penampil al-Qur’an
 9. (Bagus) “Ayat” Software Al-Qur’an dari King Sa’ud University
 10. Download Website Offline (manisnyaiman.com, jilbab.or.id dll)
 11. Download Aplikasi SalafiDB 4.0 (Bagus)
 12. Download Ebook Website Offline Muslim.Or.Id
 13. Download Ebook Offline Firanda.com
 14. Download Ebook Offline Abumushlih.com 
 15. Ebook Offline Buletin Al-Ilmu
 16. Ebook Offline Abiubaidah.com
 17. Ebook Offline Almanhaj.or.id (06 Oktober 2012)
 18. Ebook Offline Rumaysho.com Versi 2.0
 19. Ebook Offline Muslimah.Or.Id
 20. Ebook Offline ManisnyaIman.Com
 21. Ebook Offline Addariny.wordpress.com
 22. Ebook Offline MuslimAfiyah.com
 23. E-Book Offline Abufawaz.wordpress.com
 24. E-Book JihadBukanKenistaan.Com
LAIN-LAIN [43]
Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam
 1. Kematian Terindah Dalam Sejarah Manusia
 2. Inilah Alasan Mencintai Nabi
 3. Keistimewaan Nabi Kita Muhammad
 4. Keutamaan Nabi shallallahu `alaihi wasallam
 5. TANGISAN-TANGISAN NABI shallallahu ‘alaihi wa sallam
 6. TANGISAN NABI shallahu ‘alaihi wa sallam Tatkala Kehilangan Orang yang Dicintai (Bagian 2)
 7. Inilah Nabi Kami Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, yang Selalu Kalian Hina…!
 8. Kasih Sayang Rasullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam terhadap Hewan
 9. Kasih Sayang Allah Kepada Hamba-Nya dan Nabi Kepada Umat-Nya
 10. Nabi Muhammad Itu Khalilullah atau Habibullah?
 11. Anak-Anak Nabi Muhammad Shallallahu’alaihi Wasallam
 12. Kisah Akibat Menyepelekan Sunnah Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam
Mu’jizat [44]
 1. Mu’jizat Al-Qur’an dan As-Sunnah
 2. Tanda Kekuasaan Allah Pada Penciptaan Manusia
 3. Khasiat Air Zam-Zam
 4. Siang dan Malam
 5. Pertemuan Dua Laut (Mukjizat Al-Qur’an)
 6. Mukjizat Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam Keluarnya Air dari Jari-Jari nya
 7. Mukjizat di Balik Bersin dan Menguap
 8. Al-Qur’an Bicara Tentang Utuhnya Jasad Fir’aun, Ilmu Modern Membenarkannya!!!
 9. Mukjizat Nabi Seputar Air Liur Anjing
 10. Diantara Hikmah Diharamkannya Daging Babi
 11. Mukjizat Nabi Dalam Khitan
 12. Mukjizat Allah yang Mencengangkan Para Ilmuwan Barat
 13. 7 Keajaiban Dunia Yang Lebih Ajaib
 Umum
 1. Donasi Peduli Kemanusiaan Kaum Muslimin Suriah
 2. REFERENSI WEBSITE / SITUS ISLAMI
 3. Pembangunan Masjid Ngawen Boyolali
 4. Penjabaran Empat Sifat Dasar Manusia
 5. Dengarkan Radio Dakwah dan Beberapa Widget Dakwah
 6. Bersikap Bijak Pada Ajaran WALI SONGO (Ustadz Abu Ahmad Zainal Abidin, Lc)
 7. Solusi Tidak Bisa Membuka Ebook CHM
 8. Jasa Pembuatan Website
TAFSIR [45]
 1. Allah Meneguhkan Orang yang Beriman Dalam Kehidupan Dunia dan Akherat Dengan Ucapan yang Teguh (Qs. Ibrahim : 27)
 2. Apakah Pendapat Mayoritas Adalah Standar Kebenaran? (Tafsir al-An’am :116)
 3. Membebaskan Diri Dari Kerugian (Tafsir Surat Al ‘Ashr)
 4. Yakinlah Di Balik Kesulitan, Ada Kemudahan yang Begitu Dekat
 5. Keharusan Berlaku Adil
 6. Yang Lebih Baik Amalnya
 7. Surat al-Fatihah
 8. Jangan Berputus Asa Terhadap Sesuatu yang Luput Darimu
 9. Basmallah dan Keutamaannya
 10. Al-Qur’an Obat Segala Penyakit
 11. Diantara Keutamaan Surat Al-Fatihah
 12. Hikmah Diturunkannya Surat At Taubah Tanpa Diawali Basmalah
 13. Keutamaan Surat al-Fatihah
 14. Untaian Faidah Surat al-Fatihah
 15. Salah Kaprah dalam Memaknai Islam Rahmatan Lil ‘Alamin
 16. Harta Hanyalah Titipan Ilahi
 17. Berlombalah dalam Meraih Pahala
 18. Perumpamaan Orang Munafik Dalam Al-Qur’an – 1
 19. Perumpamaan Kebenaran dan Kebathilan dalam Al-Qur’an – 2
 20. Perumpamaan Orang Musyrik dengan Sarang Laba-laba – 3
HADITS [46]
 1. Hadits, Atsar dan Kisah Dha’if dan Palsu Seputar Tawassul (I)
 2. Hadits, Atsar Dha’if Serta Palsu Seputar Tawassul dan Tabarruk (II)
 3. Hadits Shahih Sumber Hukum Syari’at, Bukan Hadits Dha’if
 4. Ringkasan Shahih Bukhari
 5. Ringkasan Shahih Muslim
 6. Hadits-hadits Arba’in
 7. Para Ulama Ahlul Hadits
 8. Penjelasan Hadits tentang Niat (Melafazhkan Niat, Madzhab Syafi’iyyah?)
 9. 7 Wasiat Rasulullah Kepada Abu Dzar Al-Ghifari
 10. Hadits-hadits Shohih dan Dhoif Tentang Keutamaan Surat Al-Kahfi
 11. Hadits-Hadits Lemah dan Palsu Seputar Bulan Rajab
 12. Kemuliaan Pembawa Hadits
 13. Fadhilah Mempelajari Hadits Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam
 14. Beberapa Hadits-hadits Dho’if yang Terkenal (Masyur) di Masyarakat Kita
 15. Hadits-Hadits tentang Masjid dan Keutamaan Memakmurkan Masjid
 16. Hadits-Hadits Dhaif & Maudhu Yang Banyak Beredar Pada Bulan Ramadhan
 17. 3 Kondisi Manusia dalam Petunjuk yang Dibawa oleh Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam
 18. Pertanyaan Cerdas Sang Arab Badui
 19. Tiga Wasiat Mulia
 20. Hadits Palsu: 30 Keutamaan Shalat Tarawih
 21. 8 Faedah Tentang Hadits
 22. 10 Faedah Tentang Ilmu Hadits
 23. Keutamaan Tolong Menolong Dalam Kebaikan dan Takwa
 24. Hadits-Hadits Lemah dan Palsu Seputar Bulan Muharram
NON MUSLIM [47]
 1. Mustahil Kristen Bisa Menjawab (Berhadiah Mobil BMW)
 2. 101 Bukti Yesus Bukan Tuhan
 3. SEJARAH NATAL
 4. Mantan Pendeta Roma Menjadi Ahlus Sunnah
 5. Makna Kata “KAMI” dalam Al-Qur’an
 6. Mengapa Harus Sujud & Menghadap Kiblat?
 7. Bulan Terbelah Dua, (QS. Al Qamar: 1)
 8. Mukjizat Fungsi Gunung
 9. Ka’bah, Pusat Bumi Ini
 10. Kebenaran Islam
 11. 10 Kerusakan dalam Perayaan Tahun Baru
 12. WASPADA: Ajaran KOS (Kristen Ortodok Syiria) & Jangan Tertipu Dengan Pakaian, Cara Beribadah, Simbol-Simbol, Yang Mirip Dengan ISLAM
 13. Keutamaan Bagi Mereka Yang Masuk Islam
ISLAM ITU INDAH  [48]
 1. Islam Adalah Agama yang Sempurna
 2. Keagungan Wanita dalam Naungan Islam
 3. Karena Engkau Begitu Berharga …
 4. Kasih Sayang Allah Kepada Hamba-Nya dan Nabi Kepada Umat-Nya
 5. Kasih Sayang Rasullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam terhadap Hewan
 6. Gambaran Kasih Sayang Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam
 7. Orang Kafir Tidak Boleh Dibunuh
 8. Keutamaan Bagi Mereka Yang Masuk Islam
 9. Poligami, Bukti Keadilan Hukum Allah
 10. Inilah Alasan Kenapa Wanita Tidak Jadi Pemimpin
 11. Qishash, Jaminan Kelangsungan Hidup Manusia
 12. Penghargaan Islam Terhadap Buruh dan Pekerja
 13. Pembantu Bukanlah Budak
 14. Islam Memuliakan Budak
 15. Kedudukan Sunnah Dalam Menyikapi Penguasa Negeri
 16. Adab Bertetangga Dalam Islam
MUAMALAH  [49]
 1. Mengenal Hukum Riba
 2. Memakan Satu Dirham Dari Hasil Riba
 3. Macam-macam Riba
 4. Bunga Bank itu RIBA (Kamuflase Istilah Syariah)
 5. Hukum Punya Rekening di Bank dan Bagaimana dengan Bunganya?
 6. Hukum Kredit Lewat Pihak Ketiga (Bank)
 7. Bagaimana Melunasi Hutang Orang yang Sudah Tiada?
 8. Hukum Asuransi
 9. Keutamaan Pedagang yang Jujur dan Amanah
 10. 6 Faedah Seputar Pengobatan dan Penyakit
 11. 10 Faedah Tentang Jual Beli
 12. Akibat yang Akan di Rasakan Oleh Pelaku Riba
 13. Keutamaan dan Bahaya Hutang Piutang Menurut Pandangan Islam
 14. Menjual Barang Halal, Namun Dibeli Untuk Tujuan Haram
 15. Hukum Memberi Upah Pada Bekam

Catatan Kaki :

 [1] Aqidah  [2] Quburiyyun  [3] Dukun, Jimat, Tathayyur
 [4] Surga, Neraka, Alam Kubur  [5] Manhaj Salaf  [6] Mazhab
 [7] Ulil Amri (Penguasa)  [8] Faedah Ilmu  [9] Adab, Akhlaq, Nasehat
 [10] Penyejuk Hati  [11] Ibadah Hati  [12] Dosa
 [13] Musibah -Seputar Duniawi-  [14] Dakwah  [15] Ibadah
 [16] Seputar Al-Qur’an  [17] Puasa dan Ramadhan  [18] Hari jum’at, Shalawat
 [19] Sedekah  [20] Qurban  [21] Shalat
 [22] Amalan  [23] Dzikir  [24] Hukum Islam
 [25] Thaharah  [26] Zakat  [27] Bantahan, Sanggahan Ilmiah
 [28] Bid’ah  [29] Wahabi  [30] Firqah (Aliran Sesat)
 [31] Sufi  [32]  Khawarij, LDII, JT  [33] Syi’ah
 [34] Keluarga  [35] Muslimah  [36] Cinta
 [37] Zina  [38] Faedah  [39] Kisah Islami
 [40] Mutiara Hikmah  [41] Keutamaan – Manfaat  [42] Download
 [43] Lain-lain  [44]  Mu’jizat  [45] Tafsir
 [46] Hadits  [47] Non Muslim  [48] Islam Itu Indah

http://faisalchoir.blogspot.co.id/2011/06/daftar-artikel.html

Iklan
%d blogger menyukai ini: